U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

VVV en Veero overhandigen kanskaarten aan gedeputeerde

Vrijdag 8 oktober 2004 organiseerde het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT) een werkbijeenkomst op het Provinciehuis in Den Haag. Doel van de werkbijeenkomst was het inventariseren van toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden in de regio Zuid-Holland Zuid.

 De opmerkingen van diverse bedrijven, belangenverenigingen, overheden en VVV’s werden geïnventariseerd en overhandigt aan gedeputeerde Van Heiningen.

Opvallend was de eenduidige discussie omtrent de rol van gemeenten. Volgens de betrokkenen weten gemeenten niet goed om te gaan met de omslag die zij dienen te maken van agrarische gemeenschap naar toeristisch-recreatieve gemeenschap. De gemeenten lijken nog altijd onvoldoende in te zien dat stimulering van deze sector noodzakelijk is om de stagnerende economie weer te stimuleren. Niet alleen heeft de gemeente directe inkomsten van recreatie en toerisme (zowel lokale lasten als (meer specifiek) de toeristenbelasting), ook is de economische spin-off en de indirecte werkgelegenheid groter dan in vrijwel alle andere sectoren in de plattelandregio’s. Er was dan ook kritiek op de provincie m.b.t. de rol die zij hier in vervult. De provincie zou volgens de aanwezigen een sterker sturende rol dienen te spelen indien de gemeenten zelf niet tot investeringen komen en daarmee de economische groei van de provincie Zuid-Holland en de individuele gemeenten beperken.

Een ander aandachtspunt was het voortzetten van bestaande succesvolle pilots, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitsverbetering strandopgangen. Voordat met nieuwe plannen begonnen wordt dienen eerst de bestaande plannen zoveel mogelijk te worden uitgewerkt. Volgens de werkgroep diende ook de uitgaven vanuit de provincie m.b.t. het toerisme verhoogd te worden, met name voor promotie en marketing en de rol van het ZHBT.

Voor de Kop van Goeree werden tevens de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering benadrukt, de verbetering van de bereikbaarheid van Goeree door middel van een extra baan bij de N57, de mogelijkheden voor ontwikkeling van de watersport en de samenwerking tussen de diverse economische sectoren (landbouw, visserij en recreatie en toerisme).

Na afloop van de werkbijeenkomst werden de resultaten door de werkgroep (die in tweeën was gedeeld) omgezet in de vorm van kanskaarten. Beide vertegenwoordigers van de werkgroepen, Jurgen Klapwijk van VVV Ouddorp aan Zee en Patrick Polie van Veero, overhandigden de resultaten aan gedeputeerde Van Heiningen. De provincie Zuid-Holland hoopt in 2004 een meerjaren strategische ontwikkelingsvisie toerisme te ontwikkelen waarin de actiepunten worden beschreven voor de periode 2006-2010.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...