U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Haringvlietsluizen gaan op 1 januari 2008 op een kier

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en gedeputeerde Dwarshuis van de provincie Zuid-Holland hebben 20 december 2004 hun handtekening gezet onder het Bestuursakkoord uitvoering Besluit en Beheer. Met dit bestuursakkoord wordt definitief groen licht gegeven voor het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.

 Hierin staan afspraken over rollen en taken van de uitvoering. De sluizen worden op 1 januari 2008 op een kier gezet. De provincie is verantwoordelijk voor de realisatie van twee zoetwaterprojecten, één op Goeree-Overflakkee en een op Voorne-Putten. Beide ministeries stellen gezamenlijk een bedrag van maximaal EUR 35 miljoen euro beschikbaar voor het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.

Met dit besluit komt een einde aan jarenlange onzekerheid of de Haringvlietsluizen daadwerkelijk op een kier zouden worden gezet. In 2000 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het Besluit Beheer Haringvlietsluizen genomen. Daarin was opgenomen dat de sluizen per 1 januari 2005 op een kier gezet zouden worden. In de jaren daarna werd duidelijk dat het project veel duurder dreigde uit te vallen dan begroot. Om die reden is het afgelopen jaar een extra planstudie uitgevoerd.

Uit de resultaten van de onlangs afgeronde planstudie blijkt dat het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen voor het bedrag van EUR 35 miljoen haalbaar is. Een aanvullend budget wordt ingebracht door andere overheden die daarmee compenserende doelen verwezenlijken zoals de aanleg van binnendijkse natuur, het creëren van extra waterberging, het verbeteren van de waterkwaliteit en het uitbreiden van recreatieve mogelijkheden. Met deze maatregelen wordt de Delta 'gezonder'. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zoetwatervoorziening en natuurontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee en de compenserende maatregelen op Voorne-Putten.

Delta gezond maken
Met de aanleg van de Deltawerken is Nederland een stuk veiliger geworden, maar de schaduwkanten beginnen langzaam zichtbaar te worden. Het water staat stil door het verdwijnen van getij en de waterkwaliteit verslechtert met gevolgen voor natuur en recreatie. Blauwalgen in het Volkerak-Zoommeer, dichtslibbende geulen en oeverafslag in het Haringvliet door het verdwijnen van het getij. Een belangrijke stap om de Delta weer gezond te maken, is de Haringvlietsluizen op een kier zetten. Daarmee komt een natuurlijk overgangsgebied van zout naar zoet in het Haringvliet terug en kunnen trekvissen zoals de zalm en de forel de sluizen passeren.

Gevolgen van de Kier
Het beperkt openstellen van de Haringvlietsluizen heeft positieve ecologische effecten, zoals het beter kunnen passeren van trekvissen. Bovendien ontstaat er een geleidelijke overgang tussen zout- en zoetwater in het Haringvliet met kansen voor herstel van een brakwatergemeenschap in de omgeving. Nieuwe slibafzetting in het Haringvliet zal verminderen doordat deeltjes meer zwevend blijven als gevolg van een licht verhoogde stroming bij hoge rivierafvoeren. Het is een misverstand dat slib dat de afgelopen jaren in het Haringvliet en Hollandsch Diep is afgezet, door de sluizen op een kier te zetten, wordt afgevoerd. Ook zal op termijn minder slib bezinken in het Haringvliet.

Veiligheid en Zoetwatervoorziening
De Haringvlietsluizen op een kier zetten heeft geen nadelige gevolgen voor de veiligheid. Bij storm op zee en hoge rivierafvoeren worden de sluizen beheerd volgens het huidig beheer. Bij een langdurige periode van droogte, waarin weinig water wordt afgevoerd door de grote rivieren, zoals in 2003, blijven de Haringvlietsluizen gesloten, net zoals nu het geval is. Voordat de sluizen in zo'n geval gesloten worden, zal het Haringvliet worden 'zoetgespoeld', zodat de zoetwatervoorziening voor aangrenzende gebieden niet in gevaar komt.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van...

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...