U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Peuterspeelzalen ergonomisch dankzij gulle giften

Per 1 januari 2005 moest Stichting Companen voor alle vijf peuterspeelzalen van de Stichting beschikken over nieuw ergonomisch meubilair. Dit was vanuit de wetgeving verplicht geworden. Alle peuterspeelzalen hebben binnenkort een zogeheten verstelbare aankleedtafel met wasbak, een verrijdbare eet/speel/zit-tafel voor de kinderen en hebben alle leidsters een goedgekeurde verstelbare stoel.

 Dit betekent dat Pippeloentje en de Driewieler in Middelharnis, de Kolibri in  Sommelsdijk, Bambi in Nieuwe-Tonge en Peuterstad in Stad aan ’t Haringvliet nu qua meubilair voldoen aan de huidige eisen. Een subsidieverzoek bij de Gemeente Middelharnis had helaas geen resultaat. De aanschaf van dit meubilair kon niet door Companen wor-den opgebracht.

Een verzoek bij een aantal fondsen bracht gelukkig wel het bedrag op. De volgende fondsen hebben een schenking gedaan…Oranjefonds een bedrag van € 13.500. Het Oranje Fonds, het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Het fonds bevordert de sociale cohesie, en partici-patie, integratie en sociale veiligheid en vermindert sociale uitsluiting. Ronald van de Giessen, directeur: Het Oranje Fonds wil met deze bijdrage een aanjaagfunctie hebben en voor de organisaties daadwerkelijk een verschil maken in de opzet en uitvoer van hun project. SKaN-fonds een bedrag van € 7.500. Wat SkaN-fonds belangrijk vindt in deze wereld is solidariteit en gelijke kansen voor iedereen. Op basis van deze kernbegrippen beoordeelt SKaN-fonds de aanvragen voor financiële ondersteuning. SKaN-fonds wil een steun zijn in de Nederlandse samenleving en daar waar nodig een helpende hand bieden. Sector Fondsen  Zorg en Welzijn een bedrag van € 9.000. De Sector Fondsen Zorg en Welzijn kent als belangrijkste taak het ondersteunen van instellingen en organisaties in Zorg en Welzijn bij het verbeteren van ar-beidsomstandigheden, het behoud van personeel en het werven van nieuwe medewerkers. Zij voeren de regeling Gezond Werken uit.

Grote dank gaat uit naar deze fondsen. Zonder hun bijdrage was de aanschaf van dit ergono-misch meubilair niet mogelijk geweest en zouden de leidsters nog steeds niet ergonomisch kunnen werken. Want dat is toch waar de hele operatie om te doen was! De leidster voorzien van goed materiaal zodat hun gezondheid niet wordt bedreigd.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van...

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...