U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Reactie op demonstratie Jong Flakkee

Op 4 november 2004 heeft het Actiecomité Jong Flakkee gedemonstreerd tegen de gemeentelijke sancties ten aanzien van café De Parel en tegen het huidige jeugd- en jongerenbeleid van de gemeente. Het comité heeft tijdens de actie bijna 200 brieven overhandigd aan de burgemeester van Middelharnis, mevrouw De Vries.

De actie vraagt om een reactie van het gemeentebestuur. Omdat niet alle brieven zijn voorzien van een naam en (volledig) adres en het bovendien standaard brieven betreffen, is besloten de heer B. Noordzij als vertegenwoordiger van actiecomité Jong Flakkee (organisator van de demonstratie) een reactie te geven.

Kort samengevat worden in de brieven de volgende twee zaken naar voren gebracht:

1. men is het niet eens met de sancties die de gemeente aan café de Parel heeft opgelegd;
2. men is het niet eens met het huidige jeugd- en jongerenbeleid.

Ad 1.
De brieven zijn voorzien van het opschrift bezwaarschrift. Bezwaarschriften kunnen echter alleen zijn gericht tegen een concreet besluit van een gemeentebestuur. Op het moment dat deze brieven werden overhandigd, bestond slechts een voornemen café de Parel een maatregel op te leggen in de vorm van een tijdelijke vervroegde sluiting in de maand december als gevolg van diverse overtredingen van de sluitingstijden. Deze voorschriften gelden voor elk horecabedrijf in de gemeente Middelharnis. Tegen een voornemen kan volgens de algemene rechtsregels uit de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend. Het college heeft de brieven dan ook niet als bezwaarschriften aangemerkt.

Naar aanleiding van een gesprek met de exploitanten van café de Parel en gelet op het bijzondere karakter van de decembermaand heeft de burgemeester besloten de voorgenomen maatregel niet op te leggen in de maand december, maar deze in de maand januari 2005 op te leggen. Deze maatregel was erop gericht om herhaling van de overtreding van de verplichte sluitingstijden te voorkomen. Zoals het college reeds tijdens de demonstratie heeft aangegeven staat dit los van het jeugd- en jongerenbeleid in de gemeente Middelharnis. Het is inmiddels wel duidelijk dat café de Parel overwegend bezocht wordt door jongeren die vinden dat er weinig uitgaansgelegenheid is voor deze specifieke doelgroep.

Ad 2.
Tijdens de demonstratie is uitgebreid met de jongeren van gedachten gewisseld over het huidige jeugd- en jongerenbeleid in de gemeente Middelharnis. De gemeente Middelharnis subsidieert op dit moment allerlei activiteiten en projecten op het terrein van jeugd en jongeren. Tijdens de demonstratie is naar voren gekomen dat de groep jongeren van mening is dat er verbetering op dit punt mogelijk zou moeten zijn. Afgesproken is dat het actiecomité met voorstellen zal komen.

Inmiddels zijn de eerste voorstellen op 21 januari 2005 in een gesprek met een vertegenwoordiging van ons college gepresenteerd. Het college heeft dit gesprek als positief ervaren en wacht met belangstelling de vervolgstappen af. Met name de oprichting van de Stichting Jong Flakkee vindt het college een goed initiatief omdat op deze wijze, naast de al bestaande organisaties en instellingen, er een nieuwe overlegpartner komt waarmee van gedachten gewisseld kan worden over het jeugd- en jongerenwerk en eventuele nieuwe initiatieven op dit terrein.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...