U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

WOZ-waarden en aanslagen gemeente Dirksland

Om uitvoering te geven aan de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is in 2003 begonnen met het opnieuw taxeren van alle onroerende zaken in de gemeente Dirksland. Het gaat dan om de waarde van woningen, bedrijfspanden en grond. Deze herwaardering is inmiddels afgerond. De nieuwe WOZ-waarde is van belang voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB), het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting en de waterschapsbelasting omslag gebouwd.

In de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) staat dat de gemeente een vaste waardepeildatum moet aanhouden. Voor de periode 2005 en 2006 is dat 1 januari 2003. De WOZ-waarde is de waarde van een pand op 1 januari 2003. Daarbij moet de gemeente rekening houden met bijvoorbeeld nieuwbouw, een verbouwing of sloop die tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2005 heeft plaatsgevonden. De vorige peildatum was 1 januari 1999. Deze gold voor het tijdvak 2001 tot en met 2004. Het is de bedoeling dat vanaf 2007 de waarde jaarlijks wordt vastgesteld.

Zoals gezegd ontvangen inwoners en bedrijven een aanslag onroerende-zaakbelastingen. Daarop zal ook de nieuwe WOZ-waarde worden vermeld. Zij krijgen dus “geen” afzonderlijke WOZ-beschikking meer. Dat is nieuw. In een enkel geval kan het zijn dat “wel” een aparte WOZ- beschikking moet worden vervaardigd.

In de periode die ligt tussen 1999 en 2003 heeft zich een waardestijging voorgedaan. De gemeente Dirksland zal deze waardestijging niet gebruiken om een lastenstijging in de OZB door te voeren. Wel moest de gemeente de belastingen iets meer dan trendmatig verhogen. Zoals het er nu naar uitziet, zijn de waarden van woningen in de gemeente Dirksland meer gestegen dan de waarden van bedrijfspanden. Omdat de taxatiewaarden zijn gestegen, gaan de OZB-tarieven omlaag. Voor de woningen is dat meer dan voor de bedrijfspanden.

Het totaalbedrag van de gemeentelijke belastingaanslag 2005 zal waarschijnlijk toch nog hoger zijn dan het bedrag in 2004. Dit komt ook omdat het kabinet heeft besloten de lokale lastenverlichting van maximaal € 45,38, de zogenaamde Zalmsnip, per 2005 af te schaffen. De gemeente Dirksland heeft ieder jaar € 45,38 in mindering gebracht op de aanslag gemeentelijke belastingen. Nu dit niet meer mogelijk is, betekent dit voor ieder huishouden een lastenverzwaring van € 45,38. De afschaffing is een rijksmaatregel. Het kabinet probeert wel compensatie te bieden bij bijvoorbeeld de rijksbelastingen.

Meer gedetailleerde informatie wordt verstrekt in de toelichting op de achterkant van het aanslagbiljet en in de bijsluiter.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...