U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Aanleg bergbezinkbassin te Herkingen

Achter het riooloverstort, dat uitkomt in een sloot achter de Krammerstraat in Herkingen, is onlangs in opdracht van de gemeente Dirksland gestart met de aanleg van een zogenaamd bergbezinkbassin.

 Bij hevige regenval komt de riolering op een gegeven moment vol te staan, omdat de pompen het niet aankunnen om al het rioolwater af te voeren naar de afvalwaterzuivering. Het is noodzakelijk om op diverse plaatsen overstorten op het rioolstelsel aan te brengen, omdat anders dit water op straat zou komen te staan.

Als een dergelijk overstort gaat werken, komt er verdund huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater terecht. Om de verontreiniging van het oppervlaktewater, als gevolg van aangescherpte milieuwetgeving, vanuit de rioolstelsels verder te beperken, is het op sommige plaatsen noodzakelijk dat achter riooloverstorten bergbezinkbassins worden aangelegd. Een bergbezinkbassin is een ondergrondse betonnen kelder voor de opslag van rioolwater en maakt deel uit van het rioolsysteem.

Bij hevige regenval vloeit het rioolwater, dat direct in het oppervlaktewater terecht zou komen, nu eerst in het bergbezinkbassin. Deze grote betonnen bak "buffert" de overmaat aan rioolwater. Mocht dit niet voldoende zijn, dan zal er alsnog rioolwater overstorten in het oppervlaktewater. Door de tussenkomst van een bergbezinkbassin zal de snelheid waarmee dan nog water overstort in het oppervlaktewater sterk worden gereduceerd. Doordat de snelheid van het overstortende afvalwater afneemt, zullen de verontreinigde vaste delen in het bassin bezinken, waardoor het afvalwater dat alsnog overstort in het oppervlaktewater redelijk schoon is. Door deze maatregelen wordt dus een behoorlijke reductie behaald op de totale hoeveelheid vervuiling, die anders in het oppervlaktewater terecht zou komen.

Na de regen zal, door het wegpompen van het afvalwater, het peil in het rioolstelsel dalen. Zodra het waterniveau in het rioolstelsel ver genoeg is gedaald, wordt het rioolwater dat in het bassin is achtergebleven teruggepompt in de riolering. Vervolgens wordt het afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Als het bassin bijna leeg is, zorgt een automatisch spoelsysteem ervoor dat de in het bassin bezonken slib wordt opgewoeld en het bassin wordt gereinigd. Hierna wordt dit slib, inclusief het laatste afvalwater, eveneens teruggepompt in de riolering en afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

De aanleg van het bergbezinkbassin wordt uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij M.J. Oomen BV uit Sprundel. Deze maatschappij heeft het werk aangenomen voor een bedrag van € 97.000,--, exclusief B.T.W. De investering betekent echter een duidelijke verbetering voor het milieu en de woonomgeving.

De aanleg van dit bergbezinkbassin is mede mogelijk gemaakt door medefinanciering uit het Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...