U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

71% meer meldingen kindermishandeling in 2004

Zuid-Hollandse wachtlijsten jeugdzorg laten divers beeld zien Het aantal meldingen van kindermishandeling is in 2004 met 71% gestegen. Desondanks werkt het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) sinds 1 oktober 2004 zonder wachtlijst. Ook is het aantal jeugdigen dat in 2004 contact heeft opgenomen met Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, opnieuw gestegen.

Van de ruim 5.700 jeugdigen werden er bijna 3.000 voor zorg doorverwezen naar jeugdzorgaanbieders. Bij de jeugdzorgaanbieders is de wachtlijst van jeugdigen die langer dan twee maanden moeten wachten op de start van de zorg, in 2004 gestegen van 240 naar 406. Dit komt vooral door de forse toename van het aantal doorverwijzingen door Bureau Jeugdzorg. De wachtlijst per 31 december 2004 stond op 51. De wachtlijst voor een eerste afspraak bij Bureau Jeugdzorg is stabiel en acceptabel (51 jeugdigen wachten langer dan 7 dagen). Grote aantallen – zoals 306 in 2002 en 171 in 2003 – komen niet meer voor. Crisisgevallen worden onmiddellijk geholpen. De onregelmatige toestroom van jeugdigen zorgt altijd voor een kleine wachtlijst; een verdere verlaging van de wachtlijst is alleen mogelijk als Bureau Jeugdzorg gaat werken met een constante overcapaciteit. Maar dat zou geen efficiënte besteding van de beschikbare middelen zijn.
In 2004 werd 931 keer bij het AMK melding gedaan van kindermishandeling of het vermoeden van kindermishandeling. De succesvolle regionale naambekendheidscampagne voor het AMK (eind 2003) en de landelijke week van het huiselijk geweld (november 2004) hebben geleid tot meer meldingen vanuit de politie en het publiek. Anderzijds is in 2004 een aantal landelijke protocollen en meldcodes ingevoerd op basis waarvan het aantal meldingen van verschillende beroepsgroepen (huisartsen, kinderartsen, hulpverleners, onderwijspersoneel) is gestegen. Door de sterke groei van het aantal meldingen komt het toch nog sporadisch voor dat een enkele melding niet binnen 7 dagen leidt tot een onderzoek. Op 31 december 2004 gold dat voor één melding.

Conclusies Kwaliteitsrapportage Jeugdzorg over het 3e en 4e kwartaal van 2004:

1. Conform de afspraken werkt het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling sinds 1 oktober 2004 zonder wachtlijst. Het aantal meldingen van kindermishandeling is in 2004 gestegen met 71%.
2. Bureau Jeugdzorg werkt zonder noemenswaardige wachtlijst, en heeft 74% van alle indicatie-besluiten tijdig afgegeven.
3. De wachtlijst bij de geïndiceerde zorg van langer dan 2 maanden, is gedurende 2004 gestegen van 240 naar 406 jeugdigen. Deze stijging is vooral het gevolg van de stijging van het aantal indicatie-besluiten door Bureau Jeugdzorg met 23%.
4. De instellingen voor jeugdzorg hebben zelf het initiatief genomen tot het verkorten van de doorlooptijden. Met deze efficiencywinst willen zij meer jeugdigen zorg bieden vanuit de bestaande capaciteit.
5. Op basis van de Kwaliteitsrapportages van de afgelopen jaren, wordt een vraag-aanbod analyse gemaakt. Hiermee wordt de bestaande capaciteit van de jeugdzorg in Zuid-Holland afgezet tegen de vraag naar jeugdzorg.
6. De directies van de jeugdzorg zullen in oktober 2005 de Statencommissie uitnodigen voor de eerste resultaten van het project Doelrealisatie.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...