U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Start inspraak herinrichting plangebied Zuiderdiep

Op 15 augustus 2005 start de inspraakprocedure voor de herinrichting van de Zuiderdieppolders. Voor de landbouwgebieden bestaan vergevorderde plannen voor de ontwikkeling van een grootschalig gebied met brakke tot zoute getijdennatuur. Ook zal er binnen het gebied aandacht zijn voor recreatiemogelijkheden, zoetwatervoorziening en een verbetering van het watersysteem.

Van 15 augustus tot en met 12 september 2005 liggen de plannen ter inzage bij de gemeentehuizen van Dirksland en Goedereede en kan er gereageerd worden op de startnotitie Milieueffect Rapportage (MER) herinrichting plangebied Zuiderdiep. Op 30 augustus is iedereen welkom tijdens een inloopbijeenkomst waar de plannen worden toegelicht en de gelegenheid is om van gedachten te wisselen.

Startnotitie
Voor de plannen met de Zuiderdieppolders wordt een uitgebreid procedureel pad bewandeld. De initiatiefnemers voor de plannen, Deltanatuur, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat, hebben nu een startnotitie voor het MER opgesteld en deze aangeboden bij de gemeenten Dirksland en Goedereede. In de Startnotitie staat op hoofdlijnen wat de plannen zijn, welke alternatieven worden onderzocht, wat de verwachtingen zijn en welke wettelijke kaders van toepassing zijn. Vervolgens worden in detail de milieueffecten van de inrichtingsvarianten in kaart gebracht en vastgelegd in een Milieueffect Rapport. Met het opstellen van het MER wordt duidelijk wat de voor- en nadelen zijn van de varianten en kan een evenwichtig besluit worden genomen.

Wijziging bestemmingsplan
De huidige agrarisch grond krijgt straks een natuurbestemming en daarom is ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voordat de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan start, wordt eerste de hele MER-procedure doorlopen zodat de gemeenten een zorgvuldige afweging kunnen maken.

Inloopbijeenkomst
Op 30 augustus 2005 vindt een inloopbijeenkomst plaats in verenigingsgebouw De Schakel, Beatrixlaan 11 in Dirksland. Iedereen is welkom. Tussen 16:00 tot 22:00 uur kunnen bezoekers zich laten informeren en praten met de initiatiefnemers van de plannen voor de Zuiderdieppolders. Er zijn verschillende stands met informatie en om 16:00 uur, 19:00 uur en 20:30 uur zijn er presentaties.

Startnotitie ter inzage
De startnotitie ligt ter inzage van 15 augustus 2005 tot en met 12 september 2005 op de gemeentehuizen van Dirksland en Goedereede. Op afspraak is het ook mogelijk de startnotitie in te zien buiten openingstijden. Ook is de startnotitie te downloaden via www.deltanatuur.nl of aan te vragen bij het secretariaat van Deltanatuur, telefoon (010) 402 63 48 of e-mail info@deltanatuur.nl. Iedereen kan opmerkingen over de inhoud van de nog op te stellen MER kenbaar maken bij de gemeente Dirksland. Reacties kunnen tot en met 12 september 2005 gestuurd worden naar de gemeenteraad van Dirksland, Postbus 10, 3247 ZG Dirksland onder vermelding van Inspraak startnotitie MER plangebied Zuiderdiep.

Reacties
Alle reacties op de startnotitie worden beoordeeld door de onafhankelijke Commissie MER en de  gemeenten Dirksland en Goedereede en hebben invloed op het vervolg van het traject. De reacties kunnen leiden tot aanpassing of uitbreiding van de Milieueffect Rapportage. Nadat het MER is opgesteld is er opnieuw gelegenheid om in te spreken. Ook tussentijds is het mogelijk contact op te nemen met de opstellers van het MER. Suggesties, ideeën en vragen zijn altijd welkom bij Esther Ubink, telefoon: (070) 337 12 86 of (06) 52 40 15 41, e-mail: e.l.m.ubink@minlnv.nl  of Willie Cornelissen, telefoon: (010) 402 63 10 of (06) 52 40 14 90, e-mail: cornelissen@deltanatuur.nl.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...