Nieuwe regels voor pensioen vrije beroepsoefenaars

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Er komen striktere regels voor de verplichte deelname van vrije beroepsbeoefenaars aan een beroepspensioenregeling. Dit blijkt uit het Wetsvoorstel verplichte beroepspensioenregeling waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ingestemd.

Op grond van de huidige wet heeft de minister van SZW de bevoegdheid om, op aanvraag van representatieve organisaties, de deelname in een beroepspensioenregeling voor alle beroepsgenoten in een sector verplicht te stellen. Het kabinet wil deze verplichtstelling handhaven, maar er scherpere voorwaarden aan stellen. Er bestaan beroepspensioenregelingen voor onder anderen huisartsen, medisch specialisten en loodsen.

De ministerraad is van mening dat verplichte deelname aan een beroepspensioenregeling inbreuk maakt op de vrije pensioenmarkt. Daarom is zo'n verplichting alleen te rechtvaardigen als er in een sector voldoende draagvlak en solidariteit voor bestaat. Nu kan verplichtstelling nog worden aangevraagd door een beroepsorganisatie van vrije beroepsbeoefenaars. Zo'n organisatie hoeft echter op het punt van de pensioenwensen in een sector niet altijd representatief te zijn omdat zij veel bredere doelstellingen heeft. Op grond van de nieuwe wet kan alleen een zogeheten beroepspensioenvereniging om verplichte deelname vragen. Zo'n vereniging wordt speciaal opgericht met het oog op de uitvoering van een beroepspensioenregeling.

Verder wordt in de nieuwe wet geregeld dat voor beroepspensioenregelingen een zogeheten doorsneepremie moet worden gehanteerd. Dit betekent dat alle deelnemers, ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheid hetzelfde percentage aan premie betalen. Deze eis geldt niet voor vrijwillige pensioenvoorzieningen en beschikbare premieregelingen die eventueel onderdeel uitmaken van een beroepspensioenregeling. Bij een beschikbare pensioenregeling staat niet de uitkering vast, maar de premie die wordt betaald. Tot slot komt er ook voor beroepspensioenen een verbod op medische toelatingskeuringen. Op grond van de huidige wet waren deze keuringen mogelijk. Een negatieve uitslag kan dan leiden tot (gedeeltelijke) uitsluiting of een hogere premie. Door de eis van een doorsneepremie waarbij de risico's over alle deelnemers worden gespreid, is dit niet meer nodig.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het voorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina