U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Nieuwe regels voor pensioen vrije beroepsoefenaars

Er komen striktere regels voor de verplichte deelname van vrije beroepsbeoefenaars aan een beroepspensioenregeling. Dit blijkt uit het Wetsvoorstel verplichte beroepspensioenregeling waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ingestemd.

Op grond van de huidige wet heeft de minister van SZW de bevoegdheid om, op aanvraag van representatieve organisaties, de deelname in een beroepspensioenregeling voor alle beroepsgenoten in een sector verplicht te stellen. Het kabinet wil deze verplichtstelling handhaven, maar er scherpere voorwaarden aan stellen. Er bestaan beroepspensioenregelingen voor onder anderen huisartsen, medisch specialisten en loodsen.

De ministerraad is van mening dat verplichte deelname aan een beroepspensioenregeling inbreuk maakt op de vrije pensioenmarkt. Daarom is zo'n verplichting alleen te rechtvaardigen als er in een sector voldoende draagvlak en solidariteit voor bestaat. Nu kan verplichtstelling nog worden aangevraagd door een beroepsorganisatie van vrije beroepsbeoefenaars. Zo'n organisatie hoeft echter op het punt van de pensioenwensen in een sector niet altijd representatief te zijn omdat zij veel bredere doelstellingen heeft. Op grond van de nieuwe wet kan alleen een zogeheten beroepspensioenvereniging om verplichte deelname vragen. Zo'n vereniging wordt speciaal opgericht met het oog op de uitvoering van een beroepspensioenregeling.

Verder wordt in de nieuwe wet geregeld dat voor beroepspensioenregelingen een zogeheten doorsneepremie moet worden gehanteerd. Dit betekent dat alle deelnemers, ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheid hetzelfde percentage aan premie betalen. Deze eis geldt niet voor vrijwillige pensioenvoorzieningen en beschikbare premieregelingen die eventueel onderdeel uitmaken van een beroepspensioenregeling. Bij een beschikbare pensioenregeling staat niet de uitkering vast, maar de premie die wordt betaald. Tot slot komt er ook voor beroepspensioenen een verbod op medische toelatingskeuringen. Op grond van de huidige wet waren deze keuringen mogelijk. Een negatieve uitslag kan dan leiden tot (gedeeltelijke) uitsluiting of een hogere premie. Door de eis van een doorsneepremie waarbij de risico's over alle deelnemers worden gespreid, is dit niet meer nodig.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het voorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...