U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Uitvoering EU-natuurbeleid in nederland kan effectiever

De ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingestemd met een reactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar de Vogel- en Habitatrichtlijn. De ministerraad is van mening dat de uitvoering van de Europese richtlijnen voor bescherming van de natuur in Nederland effectiever kan en moet. In de kabinetsreactie wordt tevens gesteld dat de doelstellingen van de richtlijnen maatschappelijk boven alle discussie verheven zijn. In het kader van het beleidsonderzoek is het rapport 'Nederland op slot?' opgesteld. Dit rapport biedt een inventarisatie van knelpunten die Nederland ondervindt bij de uitvoering van de EU-richtlijnen. Er worden verschillende aanbevelingen gedaan voor verbetering. De ministerraad stemt op hoofdlijnen in met deze aanbevelingen. Er zal een platform worden geïnstalleerd om de dialoog over de uitvoering tussen overheden, bedrijfsleven en natuurbeheerders te verbeteren. Daarnaast wordt onderzocht hoe de gegevensvoorziening over de natuur kan worden verbeterd. Dit is cruciaal voor een effectieve uitvoering van de richtlijnen. Betrokken partijen zullen in de toekomst beter worden toegerust om hun verantwoordelijkheden ten aanzien van natuurbeheer waar te maken, onder meer door de uitwerking van handreikingen bij de nationale wetten en door het instellen van een centrale helpdesk.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...