U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Nieuwe verordening met veiligheidsnormen voor regionale dijken

Dijkdoorbraken uit het nabije verleden hebben gezorgd voor een toenemend besef van onze kwetsbaarheid voor overstromingen. Boezemkaden zijn waterkeringen die polders beschermen tegen overstromingen. De provincie Noord-Holland heeft samen met Zuid-Holland en Utrecht veiligheidsnormen voor deze waterkeringen bepaald, die rekening houden met de toegenomen economische waarde in de polders. Deze veiligheidsnormen zijn vastgelegd in een nieuwe verordening, die nu door Gedeputeerde Staten ter vaststelling naar Provinciale Staten wordt gestuurd.


De verordening met de kaarten waarop de veiligheidsnormen zijn aangegeven, heeft in de maanden oktober en november 2005 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de opmerkingen in deze periode zijn de kaarten op enkele punten aangepast.

Bescherming tegen overstromingen
De beveiliging tegen overstromingen door waterkeringen is een vereiste voor de bewoonbaarheid van ons land. De provincies zijn verantwoordelijk voor het stellen van normen voor het regionale waterkeringen zoals boezemkaden. Boezemkaden zijn waterkeringen (dijken) die polders beschermen tegen overstromingen. De economische waarde in de polders is de afgelopen jaren toegenomen door onder andere woningbouw, industrieterreinen en kapitaalintensieve landbouw. De provincie Zuid-Holland heeft samen met Noord-Holland en Utrecht normen bepaald voor de veiligheid van boezemkaden, die rekening houden met deze toegenomen belangen. Het vastleggen van de veiligheidsnormen schept voor de inwoners van West-Nederland duidelijkheid over de veiligheid die gewaarborgd wordt. Het gaat om heel Zuid-Holland en Noord-Holland en een gebied dat een groot deel van de provincie Utrecht omvat (ten westen en ten zuiden van de Heuvelrug).

Verbeteringen uitvoeren
De provincie Zuid-Holland gaat in goed overleg met de waterschappen bepalen wanneer de verschillende boezemkaden aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. De waterschappen zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van de verbeteringsmaatregelen. Zij rapporteren jaarlijks aan Gedeputeerde Staten over de voortgang van de verbeteringsmaatregelen en de uitkomsten van inspecties.

Vervolg
De verordening wordt besproken in de vergadering van de statencommissie Groen Water en Milieu op 25 januari 2006. De verordening wordt uiteindelijk vastgesteld door Provinciale Staten. Deze behandelen de verordening op 6 februari 2006. Ook in de andere provincies ligt de verordening ter besluitvorming voor.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...