U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Overhandiging uitslag enquête huisartsenpost

Dinsdagmorgen 25 november 2003 is het rapport over de enquête "Huis Artsen Post Goeree-Overflakkee 2003" aangeboden aan de Manager van de Huis Artsen Post Goeree-Overflakkee de Heer Hans Noorlander, en aan de Burgemeesters en Wethouders (Onderwijs en Welzijn) van de 4 Gemeenten op Goeree-Overflakkee. Het rapport en de enquête werden verzorgd door de Werkgroep Goeree-Overflakkee.

Een van de grootste problemen die uit de enquête naar voren is gekomen is het vervoer. Hoe moeten mensen zonder rijbewijs 's nachts bij de huisartsenpost komen. Ook een probleem is het verkrijgen van de voorgeschreven medicijnen.

 

Gedeelte van de rapportage van de Huisartsenpost enquête op Goeree-Overflakkee November 2003.

‘Je kan maar beter niet ziek worden tussen 17:00 uur en 09:00 uur.’

 

BIJLAGE 2 - Heeft u voorstellen om de hulp te verbeteren?

Er waren in enkele gevallen meerdere voorstellen per reactie. Alle overeenkomende voorstellen zijn samengevoegd.

111 - 1 of 2 extra Huisartsenposten ( in Ouddorp / Ooltgensplaat)

78 - Terug naar oude systeem

71 - Apotheek toevoegen op HAP

49 - Betere communicatie, vriendelijker assistente

39 - Bereikbaarheid van HAP verbeteren avond/nacht dmv vervoer

31 - Apotheek Middelharnis altijd open

29 - 's Nachts automatisch huisbezoek zonder extra kosten

22 - Centraal patiënten bestand invoeren

19 - Nacht vervoer organiseren

17 - Kosten behandeling veel te hoog

12 - Betere meer efficiënte inzet van artsen

11 - Altijd eerst behandeling, betaling soepel regelen

9 - Meer artsen actief op post

4 - Meer speciale voorzieningen (rolstoel)

2 - Informatie blaadjes over apotheek / procedures

1 - Mobiel HAP op vaste tijden in Ouddorp en Ooltgensplaat

1 - Verhuizen HAP naar ziekenhuis Dirksland

1 - Betere zichtbaarheid HAP locatie

 

BIJLAGE 3 - Opmerkingen en/of voorstellen betreffende ambulance

17 - Meer ambulances, meer standplaatsen op Goeree-Overflakkee

11 - Prima service, geen problemen

5 - Goede wegenkaart, nooit meer zoeken

 

Commentaren : een bloemlezing

1 – De assistent iets anders laten zeggen dan : geef maar een paracetamol en bel over een half uur maar terug (tot 3 keer toe).

2 – Zorg dat er in ieder geval een arts aanwezig is, en niet dat hij door de receptioniste van huis gebeld moet worden.

3 – In weekend alleen zaterdag van 10-17 uur twee artsen !!

4 – Minsten 2 artsen op hap. Arts werd 2 x weggeroepen, en wij maar wachten.

5 – Het is er onpersoonlijk en er wordt nauwelijks rekening gehouden met de toestand waarin de patiënt zich bevindt.

6 – Ja ik heb vervoer, maar wat doe ik daarmee ‘snachts met 4 kleine kinderen?

7 – Zet iemand met medische kennis achter de telefoon.

8 – Ik moest om 22.30 van Herkingen naar de Ouddorp apotheek. “Ik moest wel opschieten” zeiden zij, want ze wilden naar bed.

9 – Ik moest eerst betalen. In een spoedgeval direct contact met de arts.

10- Arts was weggeroepen toen ik arriveerde met een ongeval slachtoffer. Daarom moest ik meer dan 45 minuten wachten.

11- Bij zeer ernstige klachten moet direct contact met arts mogelijk zijn.

12- 1 Hap voor de kop van Goeree. Met 9 artsen is dit toch zeker mogelijk.

13- Wij moesten 25 minuten wachten. De assistente zat enkele malen uitvoerig ziektebeelden en patiënten met naam en toenaam hoorbaar te bespreken.

14- 3 jonge mannen zaten gezellig achter de toonbank te kletsen, maar op mijn verzoek voor betere opvang raakten ze geirriteerd.

15- Na 30 min. wachten onderzocht de dokter mij pas: ik moest meteen 4 dagen naar het Dirksland hospitaal.

16- De wachtkamer zat gespannen mee te luisteren : dat is toch geen privacy ?

17- Complimenten aan Hap : jullie hebben geweldig geholpen met onze zoon.

18- Ik ga voortaan naar de EHBO post in Rotterdam.

19- Er was geen bereidheid om voor het bezoek thuis langs te komen. Moest ik dus voor de tweede keer die dag met een 40* koorts baby naar de Hap.

20- Gewoon weer zoals het was: avond/weekend dienst voor artsen en apotheek.

21- Gewoon terug naar “af”, en geen geld opmakerij.

22- De Hap is goed bereikbaar, maar alleen als ik niets mankeer.

23- Als je als alleenstaande ziek zou worden heb je wel een chauffeur nodig!

24- Kan de telefoniste soms door de telefoonlijn zien wat ik mankeer?

25- Afstanden veel te groot wanneer er een spoedgeval is.

26- In ernstige gevallen is iedere minuut kostbaar. Afstanden zijn te lang.

27- Constante bemanning van de telefoon en een duidelijke routebeschrijving.

28- Vele ouderen maken zich ernstig zorgen over bereikbaarheid van de dokter.

29- Hoe is het mogelijk dat je eerst moet betalen voor je geholpen wordt?

30- Zonder eigen vervoer en alleenstaand altijd huisbezoek.

31- Zonde van de tijd en het geld dat we voor medicijnen naar Ouddorp moesten!

32- Assistente moet een kaart hebben voor reisinformatie naar de apotheek.

33- Mensen met een uitkering hebben geen geld voor een taxi ‘snachts.

34- Het was veel prettiger toen de artsen nog avond en weekend dienst hadden.

35- Een apotheek bij de Hap is een eerste vereiste.

36- De Hap is heel onduidelijk aangegeven, bijna niet te vinden.

37- Interne communicatie en organisatie van Hap beter regelen.

38- Bij de Hap een vaste apotheek. Of Hap en apotheek in zelfde gemeente.

39- Alles wordt minder en minder, behalve de rekening.

40- Artsen meer vrije tijd. Maar wie betaalt er de rekening weer?

41- Bij lange wachttijden een tweede arts oproepen.

42- Gelijk medicijnen meenemen, niet eerst naar een ander dorp.

43- Ik vind het erg beangstigend dat bereikbaarheid van geneeskundige hulp af moet hangen van thuis zijn van kinderen of buren.

44- Het zijn altijd de ouderen die aan het kortste eind trekken.

45- Als je afspreekt moet je er wel op kunnen rekenen dat ze ook komen!

46- Meest voorkomende medicatie via Hap beschikbaar maken.

47- Niet alle veranderingen zijn verbeteringen : terug naar het oude!

48- Dit gebied is veel te groot om door één arts te bedienen.

49- De dienstdoende artsen op 26 Juli hadden beter thuis kunnen blijven !

50- Je kan maar beter niet ziek worden tussen 17.00 en 0900 uur.

 

Hoofdstuk 2 - Overzicht en conclusies

Overzicht van de klachten

Hoofdklacht (145) betrof de communicatie met en adviezen door de dokters assistent. Veel klachten over zeer onvriendelijk gedrag. Ook veel klachten over de wachttijd telefoon, de kosten van de behandeling. (ongeacht type verzekering), de verkrijgbaarheid van medicijnen, en de vaak lange wachttijd op een arts. Klachten op medisch gebied betroffen de behandeling/medicatie, de afwezigheid van persoonlijke medische informatie, diverse problemen rond huisbezoek. Ook waren er veel klachten over het gebrekkige transport naar en van de HAP, vooral 's nachts. Ook de hoge kosten van dat transport leverde veel klachten op.

Veel deelnemers zonder een rijdende partner of alleenstaande autobezitters gaven aan dat een auto weinig nut heeft indien je zelf gewond of ernstig ziek bent.

 

Overzicht van de voorstellen en opmerkingen :

Hoofdvoorstel is het opzetten van een HAP in Ouddorp en in Ooltgensplaat.

Er zijn ook veel voorstellen om terug te gaan naar het oude systeem.

Ook zijn er veel voorstellen om een apotheek toe te voegen aan de HAP (of een apotheek in Middelharnis altijd open te houden).

Betere communicatie met en op de HAP werd vaak genoemd.

Verder waren er veel voorstellen om de bereikbaarheid van de HAP te verbeteren of om nacht vervoer te organiseren of vrij huisbezoek in te stellen 's nachts .

 

Conclusies

De allergrootste klacht is over de communicatie met de dokters assistent en op de HAP. Het probleem van onvriendelijk en/of bazig gedrag moet toch eenvoudig kunnen worden opgelost.

Ook voor de klachten over de wachttijd telefoon zijn er diverse oplossingen, zowel van technische als operationele aard. Een verkorting van de wachttijd moet toch eenvoudig te bereiken zijn.

De voorstellen voor meer HAP's in Ouddorp en Ooltgensplaat verdienen verder onderzoek, zeker gezien de aanwezigheid van vele (tien)duizenden vakantiegangers daar 's zomers.

Voor het verbeteren van de medicijn voorziening zijn er diverse zinvolle voorstellen gedaan.

Ook zijn er transport voorstellen naar en van de HAP, vooral voor 's nachts, zoals ophalen vanuit het HAP of vrij huisbezoek.

De afwezigheid van persoonlijke medische informatie is moeilijk te verbeteren, gezien de huidige wetgeving, maar er valt zeker een tussenoplossing te treffen

De vaakgehoorde eis "terug naar het oude systeem" is een stok achter de deur.

 

Hoofdstuk 3 – Aanbevelingen

De communicatie met de dokters assistent dient onmiddellijk te worden verbeterd. Onvriendelijk gedrag is onacceptabel op een zo belangrijke contact positie.

De wachttijd voor de telefoon dient te worden verminderd. Een elektronische boodschap is geen waardige vervanger van menselijk contact. In ieder geval moet iedere inkomende oproep binnen 30 seconden worden gecontroleerd op het niveau van de urgentie. Mensen moeten worden gerustgesteld dat hulp geboden zal gaan worden.

Het voorstel voor meer HAP's in Ouddorp en Ooltgensplaat verdient serieus verder onderzoek, zeker gezien de aanwezigheid van vele tienduizenden vakantiegangers 's zomers. De praktijk wijst uit dat veel op vakantie zijnde patiënten nu per eigen vervoer naar Rotterdam rijden, in plaats van naar de HAP in Middelharnis.

De medicijn beschikbaarheid kan eenvoudig met een medicijnpost in de HAP of met één van de apotheken in Middelharnis “altijd open” worden opgelost.

Heen en weer rijden over Goeree-Overflakkee van huis naar Hap naar apotheek naar huis is niet acceptabel.

Gezien het probleem van de afwezigheid van openbaar nachtelijk transport dient de HAP -in samenwerking met de 4 Gemeenten- een vorm van nachtelijk vervoer te regelen : gratis ophalen van de patiënt of huisbezoek zonder extra kosten zijn de alternatieven.

Hier ligt een taak voor de lokale overheid : het belang van een groot deel van de lokale bevolking is hier de inzet.

De afwezigheid van voldoende medische informatie op het Hap is gevaarlijk en kan worden voorkomen door een systeem op te zetten waarbij iedere patiënt door de huisarts wordt aangemoedigd om toestemming te geven zijn/haar persoonlijke gegevens te laten kopiëren naar de HAP.

De HAP is voor een groot deel opgezet om de belangen van doktoren te behartigen.

Om de kosten van de HAP dan ook nog op de patiënten te verhalen dmv het hoogste HAP tarief in Nederland lijkt niet erg redelijk, en velen hebben dan ook over de kosten geklaagd.

Het al of niet vergoeden van de kosten door ziekenfonds of verzekering is van geen belang : uiteindelijk betalen wij allemaal tezamen dat tarief toch weer in de premies.

Wij stellen dan ook voor het huidige tarief te verlagen tot een redelijk bedrag onder de E 100,00 per bezoek, waarbij de doktoren een deel van de kosten van de HAP zelf dienen te bekostigen. Daarnaast vragen wij om een jaarlijkse publicatie in de lokale media van een openbaar financieel HAP verslag.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van...

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...