U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Voorkeursoplossingen voor kustversterking Zuid-Holland bekend

De aanpak van de zwakke schakels in de Zuid-Hollandse kust is weer een stap dichterbij. Voor vier zwakke schakels, waaronder 't Flaauwe Werk in Ouddorp, is een voorkeursoplossing gekozen. Dat maakten bestuurders van Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en betrokken water- en hoogheemraadschappen en gemeenten in de regio bekend.

Per zwakke schakel is gekeken naar de beste oplossing voor die specifieke plek; de voorkeursoplossing. Drie mogelijkheden zijn daarbij steeds uitgangspunt: zeewaarts, de waterkering richting zee uitbreiden, landwaards of de waterkering op de huidige plaats versterken. Bij de keuze voor de voorkeursoplossing spelen de criteria veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, ecologische gevolgen, onderhoud en bouwkosten een belangrijke rol. Belangrijk uitgangspunt is om bij de kustversterking niet alleen de veiligheid te verbeteren, maar ook de ruimtelijke kwaliteit. De totale kosten voor het verbeteren van de veiligheid én de ruimtelijke kwaliteit zijn berekend op ongeveer 260 miljoen euro.

Verbeteringsplan 2007 gereed
De voorkeursoplossingen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Later dit jaar presenteren de projectgroepen voor deze vier zwakke schakels hun ontwerp-verbeteringsplannen. Hierna volgt een inspraakprocedure. De definitieve plannen voor de kustversterking zijn in 2007 gereed. Eind 2007 / begin 2008 kunnen de bouwwerkzaamheden starten en in 2010 is alles gereed.

Hieronder volgen de voorkeursoplossingen.

Flaauwe Werk: binnendijk
De dijk het Flaauwe Werk op Goeree Overflakkee wordt verhoogd en landinwaarts versterkt met een binnendijk. Deze binnendijk wordt maximaal dertig meter breed. Deze oplossing biedt ook ruimte voor verbetering van de strandtoegangen, nieuwe fietspaden en de aanleg van natte en droge ecologische zones.

Zwakke schakels
De Zuid-Hollandse kust telt zes zwakke schakels; plekken die op termijn niet meer voldoende veiligheid bieden. Die zwakke schakels zijn het Flaauwe Werk op Goeree Overflakkee, de punt van Voorne, de Delflandse kust (Hoek van Holland t/m Kijkduin), Scheveningen, Katwijk en Noordwijk. De voorbereidende studies voor Voorne en Katwijk zijn nog niet afgerond. Voor deze zwakke schakels wordt op een later moment een voorkeursoplossing bekend gemaakt.

Noordwijk: dijk in duin
Bij Noordwijk komt een duinverbreding van 50 meter en met een hoogte oplopend van 8,5 tot 11 meter boven NAP. In het duin wordt een dijk aangebracht, die wordt afgedekt door het duin. Deze dijk is dus niet zichtbaar. De gekozen oplossing maakt ruimte vrij voor nieuwe ontwikkelingen langs de boulevard.

Scheveningen: constructie en zand
De boulevard wordt versterkt met een constructie. Door tevens extra zand aan te brengen op het strand, wordt de hoogte van de constructie beperkt. Zo blijft het zicht op zee vanaf de boulevard behouden. De kustversterking wordt gecombineerd met plannen van de gemeente Den Haag om de boulevard te vernieuwen en aantrekkelijker te maken.

Delflandse kust: zeewaarts verbreden
Aan de zeezijde van de bestaande duinen komt een extra duinenrij. De kustlijn wordt met zandsuppleties ‘strakgetrokken’. Hierdoor ontstaat een onderhoudsarmere kustboog én een extra breed strand. Bij Kijkduin wordt de duinverbreding uitgevoerd met behoud van het zicht op zee. Naast deze maatregelen komt er voor de Delflandse kust nog 35 hectare extra duingebied, als natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...