U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Bouw winkelcentrum Oude-Tonge stilgelegd

Op 15 mei 2006 is bij de Raad van State het verzoek tot schorsing van de bouwvergunning voor de bouw van het nieuwe winkelcentrum aan de Dabbestraat in Oude-Tonge behandeld. Een verzoek dat door belanghebbenden is ingediend. De uitspraak hierover is op dinsdagochtend 23 mei 2006 formeel binnengekomen bij het College van burgemeester en wethouders van gemeente Oostflakkee. Diezelfde ochtend is het geheel besproken in de collegevergadering, waarna het college een formele brief heeft gestuurd naar de vergunninghouder met de mededeling alle bouwwerkzaamheden per direct te stoppen.

 In de uitspraak van de Raad van State komt naar voren dat er onduidelijkheid bestaat over een tweetal punten; de onderbouwing van het aantal nieuw te bouwen en/of aan te leggen parkeerplaatsen en het reeds uitgevoerde onderzoek naar de luchtkwaliteit. De gemeente Oostflakkee heeft formeel kennisgenomen van deze uitspraak en zal deze punten nader onderzoeken. De uitkomst hiervan is, na een hernieuwde belangenafweging, bepalend voor het vervolg van het project. In de tussentijd zullen er geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden aan de Dabbestraat.

Vervolgtraject
Hoewel de bouwwerkzaamheden momenteel zijn stilgelegd, blijft de gemeente achter het bouwplan staan. “Het plan sluit aan bij de visie van de gemeente Oostflakkee om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van het dorp te versterken. We hebben er nog steeds vertrouwen in dat dit plan in de nabije toekomst gerealiseerd gaat worden.”, aldus het college.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...