U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Gemeente Goedereede stelt handhavingsprotocol vast

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben, elk voor wat betreft hun eigen bevoegdheid, op 27 juni 2006 besloten om een 'Handhavingsprotocol Horeca District De Eilanden' voor de gemeente Goedereede vast te stellen. Met dit handhavingsprotocol heeft de gemeente Goedereede besloten om binnen de horeca intensiever te gaan controleren. Deze controle zal zich ook richten op de in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgestelde sluitingstijd. In deze APV is de sluitingstijd vastgesteld op 02.00 uur.

Indien door de politie een overtreding van de thans geldende sluitingstijd wordt geconstateerd zal daarvoor een proces-verbaal worden opgemaakt. Daarnaast zal de gemeente Goedereede de exploitant aanschrijven dat er geconstateerd is dat de geldende sluitingstijd is overtreden en dat toekomstige overtredingen behandeld zullen worden conform dit protocol. Bij een volgende overtreding zal deze exploitant nog indringender gewezen worden op het feit dat hij stelselmatig de sluitingstijd overtreedt en dat bij een volgende overtreding een dwangsom van € 500,- wordt verbeurd. Indien deze exploitant zich viermaal niet aan de sluitingstijd houdt zal hij viermaal een dwangsom van € 500,- verbeuren. Indien de exploitant dan nogmaals de dan geldende sluitingstijd overtreedt zal de burgemeester besluiten om de horeca-gelegenheid voor een periode van minimaal een weekend tot maximaal drie maanden te sluiten.

Op de exploitatie van horecabedrijven is tal van regelgeving van toepassing die onder meer de belangen ten behoeve van de openbare orde of het woon- en leefklimaat beogen te beschermen. Om die reden moeten die regels in beginsel gehandhaafd worden door het bevoegd gezag, dat met de uitvoering of toezicht van die regels belast is. De politie is belast met strafrechtelijke handhaving, de gemeenten met bestuursrechtelijke handhaving. Maar ook andere instanties, zoals de Voedsel- en Warenautoriteit, de Vreemdelingendienst etcetera hebben wettelijke bevoegdheden toebedeeld gekregen. De handhavingsinstrumenten dienen goed op elkaar te zijn afgestemd, om zodoende een voortvarend, adequaat en transparant handhavingsbeleid te kunnen voeren. Voor de politie en de gemeenten waren er onvoldoende instrumenten voor handen om de belangen ten behoeve van de openbare orde of het woon- en leefklimaat te beschermen. Ook was het noodzakelijk dat binnen het District 11, de gemeenten op Voorne en Putten en Goeree-Overflakkee, van de Regio-politie Rotterdam-Rijnmond er afspraken kwamen om op een eenduidige wijze mogelijkheden te krijgen om de eerder genoemde belangen eenduidig te beschermen. Om deze reden is in het reguliere overleg tussen de burgemeesters van de eerder genoemde gemeenten op 21 juni 2006 een handhavingsprotocol vastgesteld wat de politie en de gemeenten meer mogelijkheden geeft om handhavend op te treden.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van...

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...