U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Samenwerking bij maatregelen Kierbesluit en Zuiderdiep

De provincie Zuid-Holland werkt momenteel in goed overleg met waterschap en gemeenten, aan de aanpassing van het watersysteem op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. De aanpassingen zijn nodig om een gewijzigd beheer van de Haringvlietsluizen zo spoedig mogelijk na 1 januari 2008 mogelijk te maken.

Ook ontwikkelt de provincie natuur in de Zuiderdieppolders op Goeree in het kader van Deltanatuur. Gezamenlijk wordt gelijktijdig het gehele watersysteem verbetert. Waterschap Hollandse Delta heeft zijn medewerking aan de provincie toegezegd. Deze toezegging is vandaag formeel bekrachtigd. Gedeputeerde Dwarshuis - van de Beek en Dijkgraaf Geluk ondertekenden vandaag in Dirksland een bestuursovereenkomst die de samenwerking bezegelt.

Het Rijk is samen met andere overheden bezig het natuurlijke karakter van de Delta te versterken. Het wijzigen van het beheer van de Haringvlietsluizen is één van de maatregelen. Hierbij wil het Rijk de sluizen bij hoge rivierafvoeren langer open laten. Er ontstaat dan meer variatie tussen zoet en zout in het Haringvliet, en vissen kunnen beter de sluizen passeren. Ook het realiseren van 3.000 ha natte natuur in het Deltagebied, het programma Deltanatuur, versterkt het natuurlijke karakter van de Delta. Om deze maatregel te realiseren, zijn aanpassingen in het watersysteem op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten noodzakelijk. De punten waar zoet water uit het Haringvliet wordt ingelaten, worden verplaatst. Watergangen worden verbreed en aangepast en nieuwe watergangen gegraven. Deze maatregelen worden gecombineerd met de aanleg van recreatie en natuur. In het Zuiderdiep vindt tevens natuurontwikkeling plaats en zorgen de maatregelen ook voor een verbetering van de water- en bodemkwaliteit. De provincie zorgt voor de realisatie van deze maatregelen. Het waterschap en de gemeenten ondersteunen de provincie daarbij vanuit hun eigen verantwoo rdelijkheid. Het versterken van het duurzame karakter van de Delta is noodzakelijk, omdat de aanleg van de Deltawerken weliswaar onze veiligheid heeft verzekerd, maar ook heeft geleid tot nieuwe problemen. Zo zijn diverse vissoorten uit het gebied verdwenen en treedt ongewenste aanslibbing en algengroei op.

Dijkgraaf Geluk geeft aan: 'Het Kierbesluit is een gegeven, het besluit van ons hoogste college, de Tweede Kamer. Het besluit heeft echter ook ingrijpende gevolgen voor de eilanden. Daarom werken wij loyaal mee aan de realisatie van de maatregelen, vanuit onze eigen verantwoordelijkheid voor de waterhuishouding.' Mevrouw Dwarshuis is er erg over te spreken dat de provincie nu ondersteund door het waterschap de regie kan voeren. Juist de loyale medewerking van onder andere het waterschap maakt dat zowel de snelheid als de zorgvuldigheid maximaal zijn gewaarborgd.

Een stuurgroep onder leiding van mevro uw Dwarshuis begeleidt de realisatie van de maatregelen op de eilanden. Hierin hebben ook dijkgraaf Geluk en de wethouders van de betrokken gemeenten zitting. De stuurgroep kwam voorafgaand aan de ondertekening voor de tweede maal bijeen. Mevrouw Dwarshuis concludeert naar aanleiding van de bijeenkomst dat de plannen voor de compenserende maatregelen vorm beginnen te krijgen en dat de samenwerking tussen de partijen goed gestalte krijgt, zodat de Haringvlietsluizen zoals afgesproken met het Rijk in de nabije toekomst vaker open kunnen. Wél geeft ze aan dat het draagvlak in de streek het belangrijkste aandachtspunt blijft. 'Het is noodzakelijk, en we willen snel gaan, maar we moeten altijd zorgvuldig blijven', aldus mevrouw Dwarshuis. De dijkgraaf vult aan: 'En we zijn het er allemaal over eens dat eerst de compenserende maatregelen op de eiland gereed moeten zijn, vóórdat het gewijzigd beheer van de Haringvlietsluizen in werking wordt gesteld.'

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...