U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Samenwerking bij maatregelen Kierbesluit en Zuiderdiep

De provincie Zuid-Holland werkt momenteel in goed overleg met waterschap en gemeenten, aan de aanpassing van het watersysteem op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. De aanpassingen zijn nodig om een gewijzigd beheer van de Haringvlietsluizen zo spoedig mogelijk na 1 januari 2008 mogelijk te maken.

Ook ontwikkelt de provincie natuur in de Zuiderdieppolders op Goeree in het kader van Deltanatuur. Gezamenlijk wordt gelijktijdig het gehele watersysteem verbetert. Waterschap Hollandse Delta heeft zijn medewerking aan de provincie toegezegd. Deze toezegging is vandaag formeel bekrachtigd. Gedeputeerde Dwarshuis - van de Beek en Dijkgraaf Geluk ondertekenden vandaag in Dirksland een bestuursovereenkomst die de samenwerking bezegelt.

Het Rijk is samen met andere overheden bezig het natuurlijke karakter van de Delta te versterken. Het wijzigen van het beheer van de Haringvlietsluizen is één van de maatregelen. Hierbij wil het Rijk de sluizen bij hoge rivierafvoeren langer open laten. Er ontstaat dan meer variatie tussen zoet en zout in het Haringvliet, en vissen kunnen beter de sluizen passeren. Ook het realiseren van 3.000 ha natte natuur in het Deltagebied, het programma Deltanatuur, versterkt het natuurlijke karakter van de Delta. Om deze maatregel te realiseren, zijn aanpassingen in het watersysteem op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten noodzakelijk. De punten waar zoet water uit het Haringvliet wordt ingelaten, worden verplaatst. Watergangen worden verbreed en aangepast en nieuwe watergangen gegraven. Deze maatregelen worden gecombineerd met de aanleg van recreatie en natuur. In het Zuiderdiep vindt tevens natuurontwikkeling plaats en zorgen de maatregelen ook voor een verbetering van de water- en bodemkwaliteit. De provincie zorgt voor de realisatie van deze maatregelen. Het waterschap en de gemeenten ondersteunen de provincie daarbij vanuit hun eigen verantwoo rdelijkheid. Het versterken van het duurzame karakter van de Delta is noodzakelijk, omdat de aanleg van de Deltawerken weliswaar onze veiligheid heeft verzekerd, maar ook heeft geleid tot nieuwe problemen. Zo zijn diverse vissoorten uit het gebied verdwenen en treedt ongewenste aanslibbing en algengroei op.

Dijkgraaf Geluk geeft aan: 'Het Kierbesluit is een gegeven, het besluit van ons hoogste college, de Tweede Kamer. Het besluit heeft echter ook ingrijpende gevolgen voor de eilanden. Daarom werken wij loyaal mee aan de realisatie van de maatregelen, vanuit onze eigen verantwoordelijkheid voor de waterhuishouding.' Mevrouw Dwarshuis is er erg over te spreken dat de provincie nu ondersteund door het waterschap de regie kan voeren. Juist de loyale medewerking van onder andere het waterschap maakt dat zowel de snelheid als de zorgvuldigheid maximaal zijn gewaarborgd.

Een stuurgroep onder leiding van mevro uw Dwarshuis begeleidt de realisatie van de maatregelen op de eilanden. Hierin hebben ook dijkgraaf Geluk en de wethouders van de betrokken gemeenten zitting. De stuurgroep kwam voorafgaand aan de ondertekening voor de tweede maal bijeen. Mevrouw Dwarshuis concludeert naar aanleiding van de bijeenkomst dat de plannen voor de compenserende maatregelen vorm beginnen te krijgen en dat de samenwerking tussen de partijen goed gestalte krijgt, zodat de Haringvlietsluizen zoals afgesproken met het Rijk in de nabije toekomst vaker open kunnen. Wél geeft ze aan dat het draagvlak in de streek het belangrijkste aandachtspunt blijft. 'Het is noodzakelijk, en we willen snel gaan, maar we moeten altijd zorgvuldig blijven', aldus mevrouw Dwarshuis. De dijkgraaf vult aan: 'En we zijn het er allemaal over eens dat eerst de compenserende maatregelen op de eiland gereed moeten zijn, vóórdat het gewijzigd beheer van de Haringvlietsluizen in werking wordt gesteld.'

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Paasshow en consumentenbeurs in Middelharnis

Traditiegetrouw pakken Automotions Knöps en Tieleman Keukens ook dit jaar in de moderne showrooms uit met een sprankelende keuken- en autoshow in combinatie met een sfeervolle...

Genieten van tulpen op Goeree-Overflakkee

De bloeiperiode van tulpen op Goeree-Overflakkee is in volle gang en dat trekt veel bekijks. Veel mensen blijven keurig op afstand, echter gebeurt het ook dat mensen in het veld lopen of...

Auto op andere auto na botsing

Sommelsdijk - De laagstaande zon verblindde zaterdagmiddag 13 april 2019 een automobilist dusdanig dat hij een auto over het hoofd zag, aldus de politie. De bestuurder kon een botsing niet...

Motorrijder overleden bij ongeval Oude-Tonge

Op de Oudelandsedijk nabij Oude-Tonge heeft vrijdagmiddag 12 april 2019 een ongeval plaatsgevonden tussen een motor en een personenauto. De 73-jarige motorrijder uit Oosterland is hierbij...

Expeditie Haringvliet 2019 gaat door met andere vaardienst

Vanaf zaterdag 1 juni 2019 is er weer een vaarverbinding over het Haringvliet. In de maanden juni en september 2019 varen de pontjes (Linquenda II en de Hoeksche Vaart) op het Haringvliet...

Onkruidbestrijding op verharding weer van start

Nu de buitentemperatuur stijgt en alles langzaam groen kleurt, schiet ook het onkruid weer uit de grond. De gemeente Goeree-Overflakkee start in week 2 van april 2019 met de bestrijding van...

Twee doden bij ongeval N57 Ouddorpse Haven

Op de N57 nabij de Ouddorpse haven heeft donderdagmiddag 4 april 2019 een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen en een personenauto zijn omstreeks 17:10 uur op elkaar gebotst. De...

Geen betaald parkeren meer op Brouwersdam en Grevelingendam

Al jaren is het tussen 1 april en 31 oktober betaald parkeren op de Grevelingendam en Brouwersdam. Er is goed nieuws voor recreanten. Het betaald parkeren is vervallen. Vanaf 1 april 2019...

Scooterrijder gewond na botsing met slagboom

Vrijdagmiddag 29 maart 2019 is een scooterrijder gewond geraakt nabij de Haringvlietsluizen. De scooterrijder reed door nog onbekende oorzaak tegen een slagboom...

Kleine brand snel onder controle op Hernesseroord

Brandweerlieden moesten donderdag 28 maart 2019 naar Hernesseroord in Middelharnis voor een brand. Een dagbestedingslocatie stond vol met rook maar iedereen stond veilig buiten. Er bleek...