U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Waterschap Hollandse Delta heeft meetnet voor grondwater

Vanaf 80 meetpunten voor grondwater volgt waterschap Hollandse Delta alle ontwikkelingen van het ‘ondergrondse’ watersysteem op de voet. Het volledig geautomatiseerde systeem zorgt voor dagelijks 214 metingen van het grondwater in het 85.000 ha grote werkgebied van Hollandse Delta. De metingen zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in de kwantiteit en de kwaliteit van het ‘onzichtbare’ water. Ook wil Hollandse Delta meer weten over de samenhang van het ondergrondse watersysteem en het oppervlaktewater. Daarnaast worden de metingen gebruikt om te onderzoeken welke invloed de kwaliteit van het grondwater heeft op de kwaliteit van het water in sloten, plassen, meren en kanalen.

Het grondwatermeetnet van Hollandse Delta bestaat uit 80 meetpunten waar met behulp van peilbuizen dagelijks de stand van het grondwater wordt gemeten. De meetpunten staan zowel in stedelijk als in agrarisch gebied. Niet alleen de ondergrondse waterstand wordt in beeld gebracht, maar in alle meetpunten wordt ook het chloridengehalte bemonsterd om mogelijke verzilting van het ondiepe grondwater vast te kunnen stellen. Het ondiepe grondwater strekt zich uit tot een diepte van ongeveer 5 meter beneden het maaiveld. Ook worden de meetpunten gebruikt voor het bemonsteren van het grondwater op vermesting, verzuring en de verspreiding van zware metalen zoals koper, lood en zink.

De eerste meting is op 1 januari 2007 uitgevoerd. Bij de aanleg van de 80 meetpunten is waar mogelijk gebruikt gemaakt van het al aanwezige maar vanwege bezuinigingen niet meer operationele meetnet voor grondwater van Rijkswaterstaat. Hollandse Delta rekent er op dat na twee jaar de resultaten van alle verzamelde metingen geëvalueerd kunnen worden. Het waterschap heeft dan de ondergrondse kwantitatieve en kwalitatieve stromingen opnieuw in kaart gebracht. Met deze actualisatie van de gegevens over het grondwater anticipeert Hollandse Delta op het feit dat de waterschappen in Nederland naar verwachting het beheer van het grondwater van de provinciale overheden overnemen.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...