U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Opnieuw scherven in kwestie Knooppunt

Donderdag 8 januari j.l. stond op de agenda voor de raadsvergadering van de Gemeente Middelharnis een ingekomen brief van de heer Kievit en beantwoording daarvan door B en W. Achter het ingekomen stuk stond ‘tka’, hetgeen inhoudt dat de brief ter kennisgeving wordt aangeboden aan de raad. DPN Middelharnis wilde echter meer weten over deze briefwisseling en verzocht inzage. Na aanvankelijke weigering werd dit, na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, toch verleend. Het feit dat B en W deze briefwisseling wil afdoen met ‘tka’ illustreert opnieuw hoe de gemeente zich opstelt tegenover haar burgers.

DPN-woordvoerder Lucas Hartong: “De brief van de heer Kievit is beleefd en zakelijk. Hierin spreekt hij zijn verbazing en afkeuring uit over de opstelling en verslaglegging van de gemeente, met name naar aanleiding van het raadsdebat van afgelopen november. Hij stelt zich op het standpunt dat de gemeente een verkeerde voorstelling van zaken geeft richting de burgers en dat ben ik, op grond van de aangedragen feiten, geheel met hem eens. De heer Kievit krijgt ten onrechte de schuld van een aantal zaken, waar dat feitelijk net andersom ligt. Wat dat betreft waren de voorzieningenrechter én de Raad van State bijzonder duidelijk in het aanduiden van een ‘schuldige’ in de zaak rondom Het Knooppunt en dat was niet de heer Kievit. U mag raden wie dan wél”.

In zijn brief schetst de heer Kievit nogmaals in grote lijnen de gang van zaken rondom de start van de bouw en stillegging daarvan met als uiteindelijk bekend  resultaat dat aardig wat geld van de belastingbetaler in rook opging. Over de rol van de door B&W ingehuurde externe juridische deskundige is hij duidelijk: “Het externe advies (van de advocaat) is gedateerd 21 januari 2003. U hebt na ontvangst van dit advies de bouwers toegestaan te beginnen. U hebt mij toen niet ingelicht (…) en hebt ervoor gekozen de bouw te laten beginnen, terwijl de procedure nog niet ten einde was”.
Op dat moment was al een uitspraak van het College van Beroep en Bezwaar (CBB) bekend, namelijk dat “…naar de mening van de commissie de bouwvergunning niet verleend had mogen worden. Gelet op het gestelde in artikel 51, lid 1 van de Woningwet hadden B&W de beslissing omtrent de aanvraag bouwvergunning moeten aanhouden”.
Daar overheen kwam de uitspraak van de rechter: “Nu verweerder (de gemeente) de bouwvergunning toch heeft verleend, is de voorzieningenrechter van mening dat (de gemeente) in strijd met artikel 51 van de Woningwet heeft gehandeld”.

Hartong: “De gemeente dient de wet te kennen en op een verstandige en normale manier met de belangen van haar burgers om te gaan. B&W hebben ervoor gekozen om zeer lichtvaardig met rechterlijke- en commissie-uitspraken om te gaan en dat is hen vies bevallen. In de beantwoordingsbrief aan de heer Kievit weigeren B&W botweg inhoudelijk in te gaan op zijn brief (“wij achten het onjuist hier verder op in te gaan”). Afgezien van het feit dat dit een voortzetting is van slecht beleid is het gewoon dom. Ik vraag mij hardop af waar dit moet eindigen en blijf het een teken van minachting vinden voor de familie Kievit persoonlijk en de gemeenschap in het algemeen. Mijn conclusie is dan ook duidelijk: ons eerdere verslag omtrent de bewuste raadsvergadering is juist gebleken en het zou B&W uitermate sieren om nu eens ruiterlijk excuses te maken aan de familie Kievit en alsnog een correcte weergave van de feiten te geven aan de bevolking. Is dat nu zo moeilijk? Anders worden de scherven (aldus in november CDA’er Dillingh) nooit opgeruimd. Sterker nog: dan komen er steeds meer bij.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...