U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

77 procent van dierenartsen in overtreding

Een relatief groot aantal dierenartspraktijken houdt zich niet aan de bepalingen van de Kernenergiewet (KEW) en aanverwante regelingen. Bij een onderzoek heeft de Arbeidsinspectie in 77 procent van de bezochte dierenartspraktijken één of meer overtredingen vastgesteld. Dit blijkt uit het rapport ‘Inspectie Kernenergiewet 2002 Dierenartsen’.

Het is opgesteld door de Arbeidsinspectie, die is belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen in de Kernenergiewet (KEW) en aanverwante regelingen. Voor het onderzoek zijn vorig jaar 175 dierenartspraktijken bezocht. Naar schatting 80 tot 85 procent van de dierenartsen beschikt over röntgenapparatuur, die blootstelling aan ioniserende straling met zich meebrengt. Langdurige blootstelling kan kanker tot gevolg hebben.
Bij 40 (23%) van de 175 onderzochte praktijken was alles in orde. In de overige 135 praktijken (77%) werden één of meer overtredingen geconstateerd. De Arbeidsinspectie stelde in totaal 406 overtredingen vast. In alle gevallen werd een waarschuwing gegeven.
Een relatief groot aantal dierenartsen bleek geen melding te hebben gedaan van het gebruik van een röntgentoestel of beschikte niet over een passende vergunning. Het ging hierbij om 112 praktijken (64%). Hierdoor ontbreekt een juist beeld van de toepassing van röntgentoestellen in dierenartspraktijken in ons land. In 29 praktijken (17%) werd het vereiste periodieke onderhoud aan het röntgentoestel niet uitgevoerd. Daarnaast verkeerde in 37 praktijken (21%) het toestel niet in een goede staat van onderhoud. Tot slot ontbrak in ongeveer 39 procent van de dierenartspraktijken de signalering die waarschuwt voor mogelijke blootstelling aan ioniserende straling.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...