U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Aardappelhandel maakt plaats voor woningen

Op dinsdag 25 september 2007 ondertekenden waarnemend burgemeester Jan Heijkoop van de gemeente Oostflakkee en directeur Piet Blokland van aannemersbedrijf Gebr. Blokland een intentieovereenkomst voor het woningbouwproject ‘Lindenlaan’. Met de ondertekening van deze overeenkomst spreken de partijen de intentie uit om te komen tot herinrichting van het perceel Lindenlaan 15 in Ooltgensplaat.

fZowel waarnemend burgemeester Jan Heijkoop als wethouder Gert-Jan van der Valk spraken hun genoegen uit over de ontwikkelingen rondom het perceel.  Zij zijn van mening dat dit plan een kwaliteitsimpuls betekent voor de kern Ooltgensplaat, waarmee tegelijkertijd ook in de woningbehoefte van het dorp wordt voorzien.

Lindenlaan
Al sinds 1954 is aan de Lindenlaan 15 in Ooltgensplaat, Meijer aardappelhandel V.O.F. gevestigd. Het perceel is ingesloten tussen de Lindenlaan en de Langeweg. Aardappelhandel Meijer heeft het initiatief genomen om haar bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar een locatie buiten de dorpskern. De vrijkomende locatie zal worden heringericht met woningbouw. Daartoe heeft Aardappelhandel Meijer het aannemingsbedrijf Gebr. Blokland in de arm genomen. De gemeente staat positief ten opzichte van deze ontwikkeling, omdat hiermee de leefbaarheid in het dorp aanzienlijk zal verbeteren. Om te komen tot een voor alle partijen optimale ontwikkeling, is op 25 september jl. een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Hierin zijn afspraken op hoofdlijnen vastgelegd. Nadere uitwerking van de plannen en de afspraken gaat nu volgen. Op basis van globale schetsen is bepaald dat in het plangebied ruimte is voor circa 38 woningen, zowel rijtjeswoningen als twee-onder-een-kapwoningen. Nu de intentieovereenkomst tussen gemeente en aannemersbedrijf Gebr. Blokland is ondertekend, kan verder worden gewerkt aan meer concrete inrichtingsschetsen en schetsontwerpen voor de geplande woningen. 

Momenteel loopt er een bestemmingsplanprocedure om het aardappelbedrijf te kunnen verplaatsen naar de Langeweg 65 te Ooltgensplaat. Door het bedrijf te verplaatsen naar buiten de woonkern wordt het aantal transportbewegingen in Ooltgensplaat sterk gereduceerd. Dit zal een positieve weerslag hebben op de leefbaarheid en de woonkwaliteit van de dorpskern.

Voortraject
Het eerste verzoek om medewerking aan de ontwikkeling van een woningbouwlocatie aan de Lindenlaan in Ooltgensplaat dateert van 2003. Op dat moment hanteerde de gemeente Oostflakkee een zeer restrictief beleid ten aanzien van woningbouw. De vaststelling door de gemeenteraad van de Volkshuisvestingsnotitie 2004-2010 in juli 2004 bood meer kansen voor woningbouw en was daarom aanleiding voor de initiatiefnemers Meijer Aardappelhandel en Gebr. Blokland om het verzoek in 2005 nogmaals aan de gemeente voor te leggen. Op dat moment konden de initiatiefnemers nog geen duidelijkheid geven over de nieuwe vestigingslocatie van aardappelhandel Meijer.

Op 22 juni 2006 heeft aannemersbedrijf gebr. Blokland een principeverzoek gedaan aan de gemeente om medewerking te verlenen aan het project Lindenlaan, inclusief de bedrijfsverplaatsing van aardappelhandel Meijer. Op 3 oktober 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met de ontwikkeling van dit perceel.

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst worden verdere afspraken vastgelegd over de realisatie van dit project. In de nabije toekomst wordt verder gesproken over een goede invulling van het perceel en een definitieve inrichtingsschets. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Oostflakkee: www.oostflakkee.nl.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...