U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Natuurontwikkeling Zuiderdiep positief beoordeeld

Voor de natuurontwikkeling in de Zuiderdieppolders is een milieueffectrapportage opgesteld die positief is beoordeeld door een onafhankelijke MER-commissie. Dit betekent dat de gemeentes Goedereede en Dirksland verder kunnen met de benodigde planontwikkeling.

Voor de Zuiderdieppolders is een plan in ontwikkeling om 400 hectare agrarisch gebied om te vormen tot een zout intergetijdegebied met hoge natuurwaarden en mogelijkheden voor de recreatie. Tevens zijn er voornemens om een gezond en duurzaam watersysteem in te richten voor landbouw, natuur en recreatie door aanleg van een zoetwaterkanaal. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan waterkwaliteit en waterkwantiteit op Goeree-Overflakkee.

De initiatiefnemers van het plan, de stuurgroep Deltanatuur, Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland hebben een milieueffectrapport laten opstellen over de plannen voor de Zuiderdieppolders door ingenieursbureau DHV in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied. Volgens de Wet Milieubeheer moet een dergelijke milieueffectrapportage worden beoordeeld door de Commissie MER, een onafhankelijk adviesorgaan van de ministers van VROM en LNV en het bevoegd gezag.

De Commissie MER heeft geoordeeld dat in het milieueffectrapport Zuiderdiep alle essentiële informatie aanwezig is. Hierdoor kan het milieubelang een volwaardige rol spelen in de besluitvorming. De Commissie MER oordeelt tevens dat de alternatieven goed zijn onderzocht op de relevante milieueffecten en op de effecten op de landbouw. De Commissie MER heeft ook gekeken naar het door de Maatschap Biemond ingediende alternatief ”Beter Plan Zuiderdiep”. Hierover zegt de Commissie dat dit alternatief niet voldoet aan de doelstellingen voor natuur en water in dit project. Zij kan er dan ook mee instemmen dat dit alternatief niet volwaardig is meegenomen in de milieueffectrapportage. Wel beveelt de Commissie MER aan om nog eens goed te bekijken of de grond die vrijkomt bij natuurinrichting van de polders kan worden gebruikt voor aanleg van eilandjes in het Haringvliet.

Op basis van dit positieve advies van de Commissie MER kunnen de gemeentebesturen van Goedereede en Dirksland de discussie over het alternatief ”Beter Plan Zuiderdiep” afronden en verder met de vervolgstappen in de planontwikkeling. Komende maanden zullen alle reacties die zijn binnengekomen op het MER en het voorontwerp bestemmingsplan worden verwerkt. Met name de recreatie-invulling van het plan vraagt nog de nodige aandacht. In overleg met de partners zal een aangepaste inrichtingsschets worden gemaakt. Op 30 oktober a.s. wordt deze gepresenteerd tijdens een informatieavond.

Achtergrondinformatie
De stuurgroep Deltanatuur bestaat uit de volgende organisaties: de ministeries van LNV en V&W, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de Dienst Landelijk Gebied, het Waterschap Hollandse Delta, diverse gemeentes, Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van...

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...