U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Uitnodiging waterschap

Het waterschap nodigt u uit om de informatie avond bij te wonen op dinsdag 3 februari 2004 om 19.30 uur in het waterschapshuis, Dwarsweg 40 te Middelharnis. De zaal is open vanaf 19.00 uur en iedereen is welkom.

Fusie waterschappen

De eerste spreker in het programma is de heer Goekoop, dijkgraaf van het waterschap. Hij vertelt over de laatste ontwikkelingen rond de fusie van het waterschap Hollandse Delta.

Het maaibeleid

De heer Schrijver, sectorhoofd beheer & uitvoering gaat in op het maaibeleid. Hij behandelt wat het maaibeleid inhoudt, welke werkzaamheden het waterschap rond het maaien uitvoert en wat het waterschap van landeigenaren rond het maaien verwacht. Daarbij bespreekt hij de toepassing van de keur; wat daarin staat en hoe men met de keur moet omgaan.

Ontwikkelingen rond veiligheid en wateroverlast

De heer Stoutjesdijk, sectorhoofd planvorming en ondersteuning, houdt een inleiding over de ontwikkelingen die voor het eiland van belang zijn en hoe het waterschap en andere overheden daarop de plannen afstemmen.

Het kierbesluit en de gevolgen

Al geruime tijd treft het waterschap voorbereidingen voor wanneer de Haringvlietsluizen open gaan en een deel van het Haringvliet zout wordt. De plannen zijn om een groot zoetwateraanvoerkanaal langs de noordrand van Flakkee te maken. Stoutjesdijk behandelt deze plannen en bespreekt de nieuwste ontwikkelingen.

Blauwalgenproblematiek

Afgelopen zomer waren de blauwalgen weer een groot probleem in de zoete wateren rond het eiland, vooral Ooltgensplaat had overlast in de haven. Het waterschap heeft maatregelen genomen, maar voor een lange termijn oplossing moet er meer gebeuren. De blauwalgenproblematiek en de gevolgen voor het hele eiland passeren deze avond de revue.

Waterbergingsprojecten

Het waterschap zet zich continue in voor het creëren van extra waterberging om tijdens hevige regenval of droogte over buffers te beschikken. Waar mogelijk wordt deze ruimte multifunctioneel ingezet. Stoutjesdijk gaat in op projecten welke afgelopen jaar zijn afgerond, welke aankomend jaar worden uitgevoerd en wat de mogelijkheden zijn voor particulieren rond gesubsidieerde waterbergingen.

Werken aan waterkeringen

Waterkeringen waren afgelopen jaar vaak in de media, zoals de dijkafschuiving van Wilnis. Stoutjesdijk gaat in op de veiligheid van de waterkeringen op Goeree-Overflakkee en neemt daarbij zowel de duinen op de Kop onder de loep als de dijken op Flakkee.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...