U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

ISGO staat voor, milieu, afval... en voor samenwerking

Het ISGO is bij de bewoners van Goeree-Overflakkee vooral bekend van afvalinzameling en milieu. Toch is dit maar de helft van ons werk. Andere medewerkers houden zich vooral bezig met regionale samenwerking.

De gemeenten beseffen dat voor bepaalde taken regionale samenwerking een duidelijke meerwaarde heeft. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

samenwerking op het gebied van verkeersveiligheid

Om het aantal verkeersslachtoffers zo veel mogelijk te beperken wordt er op het gebied van verkeersveiligheid intensief samengewerkt. Gezien het aantal slachtoffers dat jaarlijks valt op de eilandelijke wegen is dit ook alleszins te rechtvaardigen. Zoals u weet zijn er op Goeree-Overflakkee verschillende wegen: een provinciale weg, de N215, twee rijkswegen, de N57 en de N59, regionale en gemeentelijke wegen. Deze wegen worden door zeven verschillende instanties beheerd: rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, het waterschap Goeree-Overflakkee en de vier eilandelijke gemeenten. Daarnaast zetten organisaties als 3VO, de schoolbegeleidingsdienst, de Kamer van Koophandel, het eilandelijke bedrijfsleven, het openbaar vervoer en uiteraard de politie zich in voor verkeersveiligheid. Activiteiten e.d. moeten zo goed mogelijk worden afgestemd. Een van onze medewerkers houdt zich hier dan ook dagelijks mee bezig. Resultaat van de verschillende overleggen zijn dan ook de uitvoering van de nodige projecten en acties. Enkele voorbeelden zijn “Wij gaan weer naar school”,  Broemcursussen, de organisatie van een verkeersveiligheidsdag voor scholieren en andere weggebruikers enz. enz..

samenwerking op het gebied van volwasseneneducatie

Niet alle middelbare scholieren verlaten de school met een diploma. Deze mensen krijgen een nieuwe kans aangeboden met volwasseneneducatie. Regionaal besteden de gemeenten hieraan subsidie, zodat een op de regio afgestemd onderwijsaanbod beschikbaar is. 

samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme

Goeree-Overflakkee is een gebied van “kust, rust, natuur …en ruimte”. Mensen moeten hier goed kunnen wonen en ook kunnen werken. Recreatie en toerisme biedt belangrijke economische kansen. Dit kan optimaal worden benut als er wordt samengewerkt. Herkenbare resultaten zijn de aanleg van fietspaden en wandelroutes en plaatsing van informatieborden of andere voorlichting. Verschillende overheidsinstanties en het bedrijfsleven werken hierbij samen. Verwacht wordt dat in de komende jaren tal van activiteiten zullen worden uitgevoerd in een gebiedsgerichte aanpak. Natuur, recreatie, wonen en werken moeten daarbij zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Hier profiteert iedereen van.

Al deze samenwerking is minder herkenbaar dan afval. Toch vormt dit een belangrijke bijdrage tot een aantrekkelijk Goeree-Overflakkee. Al deze activiteiten worden regionaal georganiseerd en ondersteund door het ISGO.

Wilt u meer weten?
Email ISGO WWW.ISGO.NL, of regionale samenwerking WWW.GoereeOverflakkee.com.

 

 

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...