U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Ingezonden mededeling

Weigert de DPN verantwoording af te leggen? 
Sinds enige tijd is de gemeente Middelharnis een nieuwe politieke partij rijker, de DPN. Publicitair gezien timmert deze partij behoorlijk aan de weg. Er is vrijwel geen gemeentelijk onderwerp waar de DPN haar mening niet over geeft. Dat is zonder meer toe te juichen. Sterker, de bestaande politieke partijen kunnen daar een voorbeeld aan nemen, en niet zo weinig ook: van links naar rechts is het doodstil.

Nu werkt het in een democratie zo dat degene die een mening verkondigt, in dit geval dus de DPN, er op bedacht moet zijn dat niet iedereen het per definitie eens is met die mening, ja dat er misschien wel iemand is die de DPN tegenspreekt. Dat noemen wij debat. De DPN zond laatst een stuk in naar de kabelkrant en naar Eilandweb over de kwestie Kunst Eco Service onder de titel: 'een beerput zonder deksel'. Dit stuk was in de inmiddels vertrouwde stijl van de DPN, namelijk verdachtmakingen, insinuaties enzovoort, zonder enige onderbouwing, zonder ook maar een snipper bewijs. Of toch niet? Ik ben toen het debat aangegaan met de DPN, en heb mij beperkt tot drie opmerkingen, want anders kan ik wel aan de gang blijven: de DPN beweert dat zij onderzoek heeft gedaan. Dus ik vraag een exemplaar van dat onderzoek op. Ik bied daarbij aan om de kopieerkosten voor mijn rekening te nemen. De DPN beweert dat het ISGO de mensen aan het lijntje houdt, en de verantwoordelijkheid van zich afschuift. Dus ik vraag om drie - slechts drie - gedocumenteerde voorbeelden. Tenslotte voert de DPN een hoogleraar Europees Recht op die een en ander zou hebben uitgezocht over afvalstoffen. Dus ik vraag wie die hoogleraar is, en of hij zijn bevindingen al aan burgemeester en wethouders heeft gezonden.
 
Het antwoord van de DPN, bij monde van ene heer Hartong luidde: "Frenk ten Brinke, die was toch medewerker van de gemeente Middelharnis? Is hij eigenlijk wel in staat om hier redelijk onbevooroordeeld vragen over te stellen?" Nou ja, alle begin is moeilijk voor een nieuwe partij, dus ik leg geduldig uit dat les 1 bij argumenteren en debatteren is dat zaken en personen van elkaar gescheiden dienen te blijven. Namens de DPN antwoordde diezelfde meneer Hartong dat dat misschien zo was onder de oude politiek, maar dat dat nu niet meer zo is. Is dat de officiële partijlijn? Zo ja, dan volgt hier meer 'verschrikkelijks': ik heb van 1994 tot 1999 gewerkt bij het ISGO, maar het 'allerergste' is toch wel dat ik lid ben van de P.v.d.A.: Ik heb namelijk uw website bezocht, en daaruit blijkt duidelijk dat aanhangers dan wel sympathisanten van het sociaal-democratisch gedachtengoed bij voorkeur niet welkom zijn, om het heel zacht uit te drukken.
 
Op mijn vragen mocht ik echter van de DPN geen antwoord ontvangen. Wanneer geeft u nou eens antwoord op mijn vragen DPN? Want anders zou je kunnen zeggen: de DPN weigert verantwoording af te leggen. En dan zal de conclusie luiden: er is geen onderzoek verricht door de DPN, de DPN kan geen drie gedocumenteerde voorbeelden aangeven waaruit dat het ISGO de mensen aan het lijntje houdt, en die hoogleraar, zou die echt bestaan? Wie aan waarheidsvinding wil doen, kan het stuk van de DPN dus maar het beste overslaan.
Verder blijkt uit de "antwoorden" dat de DPN tegenspraak absoluut niet op prijs stelt. Degene die dat doet moet de mond worden gesnoerd met het bekende repertoire: verdachtmakingen en insinuaties. Ik zeg hierbij het volgende tegen de DPN: Ik ben staatsburger van het Koninkrijk der Nederlanden. Ik ben in het volledige bezit van mijn burgerlijke en politieke rechten. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht voor iedere burger in dit land. Het feit dat u aantoont dat u denkt te kunnen bepalen wie wel en wie niet zijn mening mag geven over een bepaald onderwerp, is beangstigend voor de democratie en voor het vrije debat.
 
U kunt er echter verzekerd van zijn dat ik mij de mond niet door u laat snoeren. Dus de volgende keer als u weer allerlei beweringen doet zonder ook maar enige onderbouwing, kunt u er vergif op innemen dat u door mij met onderbouwde argumenten zal worden tegengesproken.
 
Frenk ten Brinke
Rottenburgseweg 192
3241 XE Middelharnis

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...