U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Goed gesprek met HAP

Oplettende lezers van de eilandelijke pers hebben vast gemerkt, dat de resultaten van de enquête over de huisartsenpost Goeree-Overflakkee niet door de SP zijn gepresenteerd, terwijl de enquête wel door de SP is opgestart. De verwerking en de presentatie van de gegevens konden niet door de SP uitgevoerd worden, doordat er communicatieproblemen ontstonden tussen de toenmalige coördinator van de enquête en de overige werkgroepleden.

De werkgroep kan de beschikbare gegevens uit de enquête echter wel gebruiken om verdere activiteiten te ondernemen en zo trachten de eerste lijnszorg op Goeree-Overflakkee te verbeteren.

Het is de bedoeling van de SP werkgroep de dialoog met de huisartsenpost open te houden, want ook voor de artsen en hun medewerkers is de situatie op Goeree-Overflakkee niet echt ideaal.
Fetse Visser, woordvoerder van de werkgroep, is na de presentatie van de enquêteresultaten in gesprek gegaan met de manager van de huisartsenpost, dhr. Noorlander. In een goed gesprek zijn beide heren tot de conclusie gekomen, dat er te weinig geld vanuit Den Haag komt. Dit heeft tot gevolg dat de post met zeer beperkte middelen moet proberen optimale zorg te leveren. De bezuinigingen van dit kabinet zullen nog meer negatieve gevolgen hebben voor kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg.
Uit de enquête kwam ook naar voren, dat het ophalen van de door de HAP voorgeschreven medicijnen, voor mensen zonder eigen vervoer, een groot probleem kan zijn. Dit probleem is inmiddels als volgt opgelost: Mensen die niet in staat zijn de door de HAP voorgeschreven geneesmiddelen zelf op te halen, kunnen er op rekenen dat de apotheek de medicijnen thuis laat bezorgen.
Mochten zich toch nog problemen voordoen, laat het de SP werkgroep dan weten.

Het hoge aantal klachten dat uit de enquête naar voren kwam, was een onaangename verrassing voor de medewerkers van de HAP. Zij vertelden dat de HAP over een klachtenprocedure beschikt, maar dit is bij de bevolking blijkbaar niet bekend. Als een patiënt van de HAP een klacht heeft over de bejegening, medische behandeling, financiële afhandeling of andere zaken, kan men een brief sturen aan:

Huisartsenpost Flakkee
t.a.v. Dhr. Noorlander
Langeweg 70
3241 KA Middelharnis

De werkgroep stelt het op prijs als u een kopie beschikbaar stelt. U kunt het formulier op goeree-overflakkee.sp.nl invullen of een kopie verzenden aan:

SP Werkgroep Goeree-Overflakkee
p/a Vissersdijk 3
3241 EC Middelharnis
e-mail: werkgroepgo@sp.nl 

Hoe nu verder
De werkgroep heeft inmiddels de SP-kamerfractie en Provinciale Statenfractie op de hoogte gesteld van de problemen rondom de zorg op ons eiland. Deze fracties zullen er bij de minister en gedeputeerde op aandringen, meer middelen beschikbaar te stellen om de laagdrempeligheid en beschikbaarheid van de eerstelijnszorg te verbeteren.

Hulpdienst
Het bevorderen van goede zorg is niet het enige dat de SP werkgroep bezig houdt. Ze is inmiddels ver gevorderd met het oprichten van een hulpdienst. Deze dienst heeft als doel, mensen die verdwaald dreigen te raken tussen allerlei instanties, de goede weg te wijzen.
De hulpdienst gaat in de eerste helft van 2004 van start. De precieze datum en gegevens over de bereikbaarheid zullen in deze krant gepubliceerd worden.

Voor meer informatie over de werkgroep kunt u terecht op goeree-overflakkee.sp.nl.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...