U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Aanpak schade door ganzen en smienten

Om de schade die ganzen en smienten aan de landbouw veroorzaken te beperken, zullen provincies foerageergebieden aanwijzen. Buiten die gebieden mogen provincies ontheffing verlenen om ganzen te verjagen, eventueel ondersteund door afschot. Ook voor smienten zijn buiten de foerageergebieden maatregelen nodig. Het verbod op de jacht in beschermde gebieden wordt onder voorwaarden opgeheven. Het gaat vooral om de jacht op particuliere gronden in beschermde gebieden die agrarisch worden gebruikt.
Deze maatregelen maken deel uit van het Beleidskader Faunabeheer dat minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opgesteld. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, de provincies, de Vereniging Natuurmonumenten, Staasbosbeheer en Vogelbescherming Nederland hebben de minister geadviseerd over de aanpak van schade die door ganzen en smienten wordt veroorzaakt en over de jacht in beschermde gebieden. Alle betrokken partijen kunnen zich vinden in het Beleidskader. Partijen hebben zich bereid verklaard bij te dragen aan de uitvoering van het beleidskader. Zij zijn van mening dat dit resultaat een zo groot mogelijk draagvlak biedt voor de uitvoering van de Flora- en faunawet.

Het Faunafonds zal om advies gevraagd worden over de maatregelen die nodig zijn voor smienten.
Totdat de foerageergebieden zijn aangewezen, kunnen de provincies ontheffing verlenen voor het verjagen en bejagen van ganzen en smienten op schadegevoelige akkerbouwpercelen, vollegrondsgroentepercelen en nieuw ingezaaid grasland. Daarbuiten blijft het verjagen en bejagen van ganzen en smienten nu nog verboden. Door de verandering van het beleid wordt een rem gezet op de sterke stijging van de schade die door de toegenomen aantallen ganzen en smienten ontstaat.

De twee voorwaarden voor het opheffen van het jachtverbod zijn dat de jacht niet is toegestaan zolang de soorten waarvoor het gebied is aangewezen in het gebied aanwezig zijn en dat de natuurwaarden niet worden aangetast.
Dat betekent bijvoorbeeld dat in gebieden die zijn aangewezen voor trekvogels de jacht op wildsoorten zoals hazen en konijnen is toegestaan in de periode dat de trekvogels er niet zijn.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van...

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...