U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Milieupolitie waarschuwt bouwer ‘Havenkanaal’

DPN Middelharnis heeft van de Milieupolitie Rijnmond vernomen dat afgelopen week een ernstig advies is gegeven aan A.M. Wonen om de bouw aan de Havendijk stil te leggen tot het vogelbroedseizoen is afgelopen (ongeveer midden augustus). De bouwer heeft hieraan naar verluidt intussen gehoor gegeven.

Naar nu blijkt heeft de Vogelwerkgroep Middelharnis nog niet zo lang geleden een inventarisatie gemaakt van het aantal en soort broedende vogels in het bouwgebied en dat waren er behoorlijk wat, waaronder ook zeldzame vogels. Toen zij constateerde dat er gebouwd werd en de natuur werd beschadigd, heeft zij zich in verbinding gesteld met de Milieupolitie. Die stelt zich op het standpunt dat het tijdstip van de bouw enorm slecht gekozen is (midden in het broedseizoen) en dat door de bouwactiviteiten reeds veel nesten zijn vernield, eieren vertrapt  en rietkragen verwijderd, waardoor de leefomgeving van de vogels ernstig is verstoord. Dit is volgens de Flora en Faunawet een misdrijf en wordt zwaarder aangerekend dan een ‘standaard’ overtreding. De Milieupolitie heeft de bouwer duidelijk gemaakt naar de Officier van Justitie te stappen als hij doorgaat met de werkzaamheden aan de dijk.

DPN Middelharnis is verbijsterd te vernemen dat de gemeente Middelharnis na de eerste signalen niet direct actie heeft ondernomen om de bouw stil te (laten) leggen. De gemeente was bovendien reeds eerder gewezen op de noodzaak van vooronderzoek, aldus de Milieupolitie, maar dat advies werd weggewuifd. Bij de gemeente hult men zich in stilzwijgen.

De stillegging van de bouw aan het Havenkanaal is opnieuw een ernstige tegenslag voor de kopers van de nieuwe woningen die bij voortduring in onzekerheid verkeren omtrent hun nieuwe woonstek. Van hun kant heeft DPN vernomen dat de gemeente, bouwer en makelaar nauwelijks informatie verschaffen aan de kopers omtrent de gerezen problemen bij het Havenkanaal. DPN vindt dat hier sprake is van nalatigheid en heeft op vraag van de kopers aangeboden informatie te geven.

Het is de morele taak van de leverende partijen om te wijzen op het feit dat keer op keer procedureregels zijn genegeerd of veronachtzaamd bij de voorbereiding en actuele bouw en dat de vertraging niet te wijten is aan personen of organisaties die daarop wijzen en langs democratische weg hiertegen bezwaar aantekenen. DPN meent dat de haast waarmee het project is opgezet en wordt afgewikkeld door de gemeente zeker mede oorzaak zou kunnen zijn van de ernstige fouten die zijn gemaakt. Een oud spreekwoord zegt “Haastige spoed is zelden goed” en dat is zeker van toepassing op deze situatie.

Overigens is DPN Middelharnis content met de ondernomen actie van de Vogelwerkgroep Middelharnis en onderstreept van harte het belang van natuurbescherming. Momenteel wordt ook op landelijk niveau veel nagedacht over natuurbeleid in plaats van ongebreidelde, klakkeloze bouw en dat is een goede ontwikkeling. Meerkoet en waterhoen kunnen wellicht niet spreken, maar natuurbeschermers wel! Daartoe is het goed dat nationale en Europese regelgeving ter beschikking staat en een Milieupolitie die daar uitvoering aan geeft door controlerend op te treden, zoals nu is gebleken.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...