U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Verklaring burgemeester Sinke na aftreden

Donderdagavond 27 mei 2004 is burgemeester Sinke van de gemeente Goedereede afgetreden. Aanleiding was een rapport van rechter van Gameren uit Breda, die 40 pagina's schokkende informatie in opdracht van de gemeenteraad naar boven heeft gehaald. De burgemeester heeft de volgende verklaring afgelegd...

Dames en heren,

In het kader van de financiering van een deels met Europees geld totstandgekomen project voor de verbetering van de visserijhaven van Stellendam, zijn enige jaren geleden, in een driehoeksrelatie tussen de Rabobank, het visafslagbedrijf UFA en de Gemeente Goedereede, documenten tot stand gekomen en door mij getekend, waarvan de meeste wel, maar twee niet de juiste bestuurlijke weg zijn gevolgd. Enerzijds door zeer ondoorzichtig handelen van Bank en toenmalige directie visafslagbedrijf, anderzijds ook door onachtzaamheid mijnerzijds. Deze documenten hielden verplichtingen in voor de Gemeente Goedereede en deels ook risico, hetgeen de gemeente in het aanlooptraject juist had proberen te vermijden. In september 2003 is door de gemeentesecretaris ter zake een rapportuitgebracht.

In een raadsdebat op 6 november 2003 is op deze zaak ingegaan en met name het aspect van de bestuurlijke verantwoording aan de orde geweest. Ook ik heb toen uitvoerig verantwoording afgelegd en het boetekleed aangetrokken. Het debat heeft geleid tot het aftreden van een wethouder.

In het vanavond te bespreken rapport van een onafhankelijke derde, dhr.van Gameren, zijn verschillende aspecten van deze zaak en met name het ontbreken van een tijdige en volledige verantwoording van verschillende bestuurders van deze gemeente - waaronder ik - aan de Gemeenteraad, nog eens scherper belicht. Geconstateerd o.a. Is dat Ik verschillende malen in de vervulling van de actieve informatieplicht ben tekortgeschoten.

De kwestie zelf is, op basis van een door de visafslag opgesteld herstructureringsplan en overleg tussen partijen in het afrondende stadium van een oplossing en voor de gemeente zal, naar stellige verwachting, uit een en ander geen financiële schade voortvloeien. Dat laatste is uiteraard een zeer prettige zaak, en het is goed dat nog eens te benadrukken, teneinde ook wat indianenverhalen die op dit punt nog wel eens de ronde willen doen, te ontzenuwen. Ik wil ook bewondering uitspreken voor de wijze waarop de huidige UFAdirecteur, het bedrijf, rekening houdend met het feit dat de aanvoerquota de laatste paar jaar met tientallen procenten zijn gekort, zodanig snel heeft weten te herstructureren dat het binnenkort klaar is voor een andere toekomst. Want de visserij verkeert in stormachtig weer.

Maar er is meer. Er mag dan geen financiële schade zijn, er is wel politieke schade aangericht. In dit kader wil ik nog eens helder als mijn standpunt weergeven dat in mijn visie een krachtige pijler van ook de gemeentelijke democratie o.a. is het afleggen van verantwoording te juister tijd en plaats.

Dat laatste is in deze zaak op verschillende momenten zeker niet vlekkeloos verlopen, meer nog, er kleven aanzienlijke tekortkomingen aan, zo is gebleken. In het debat op 6 november 2003 is dat al uitvoerig aan de orde geweest, maar het rapport van Gameren stelt het nog eens in een scherper licht. College en gemeenteraad hebben mij, ook als burgemeester, door de tijd heen altijd zware portefeuilles toevertrouwd, waaronder die van visserij; dit nog in december j.l. bij wisseling in het college. Ik ben daar dankbaar voor.

Met ambitie heb ik die opgepakt, hoewel het onvoldoende aanwezig zijn van visserijdeskundigheid in het ambtelijk apparaat het wel tot een erg solitaire post maakte, waar veel persoonlijke inzet en initiatief noodzakelijk was.

Als portefeuillehouder ben je hoe dan ook - voor de goede uitvoering van de toegekende portefeuille verantwoordelijk, ongeacht of deze door de burgemeester dan wel een wethouder wordt gedragen. Ten tijde van het spelen van deze kwestie droeg ik in tweeërlei opzicht verantwoordelijkheden, namelijk als voorzitter van de raad van commissarissen van de UFA ( visafslagbedrijf waarin de gemeente aandeelhouder is) en als portefeuillehouder visserij. Daarom vind ik dat ik op basis van het rapport aan de conclusies daarin consequenties moet verbinden. Democratie bestaat er immers ook uit dat niet altijd met "sorry" wordt volstaan of dat het boetekleed tot dekmantel zou worden, maar dat verantwoordelijkheden ook worden genomen, waargemaakt en dat er desnoods gevolgen aan worden verbonden. Op grond van het bovenvermelde heb ik besloten de gemeenteraad vandaag mee te delen dat ik mijn functie als burgemeester van Goedereede ter beschikking stel.

Ik heb dat voornemen dinsdag j.l. kenbaar gemaakt aan dhr.Franssen, Commissaris der Koningin, aan de fractievoorzitters en de leden van het college van B&W. Deze hebben daar met respect
kennis van genomen.

Ik accepteer de conclusie dat ik in mijn verantwoordingsplicht ben tekortgeschoten, maar, laat dat duidelijk zijn, daar liggen geen onjuiste motieven aan ten grondslag. Er is ook nimmer de intentie geweest onaanvaardbare risico's voor rekening van de Gemeente te nemen.

Ik heb in de afgelopen ruim 9 jaar naar eer en geweten mijn ambt als burgemeester vervuld en ben dankbaar met de Colleges en de Raad, in verschillende samenstellingen, te hebben kunnen bijdragen aan de voorspoedige ontwikkeling van de Gemeente. Mijnheer de voorzitter, tot zover mijn verklaring bij de aanvang van deze bespreking.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Paasshow en consumentenbeurs in Middelharnis

Traditiegetrouw pakken Automotions Knöps en Tieleman Keukens ook dit jaar in de moderne showrooms uit met een sprankelende keuken- en autoshow in combinatie met een sfeervolle...

Genieten van tulpen op Goeree-Overflakkee

De bloeiperiode van tulpen op Goeree-Overflakkee is in volle gang en dat trekt veel bekijks. Veel mensen blijven keurig op afstand, echter gebeurt het ook dat mensen in het veld lopen of...

Auto op andere auto na botsing

Sommelsdijk - De laagstaande zon verblindde zaterdagmiddag 13 april 2019 een automobilist dusdanig dat hij een auto over het hoofd zag, aldus de politie. De bestuurder kon een botsing niet...

Motorrijder overleden bij ongeval Oude-Tonge

Op de Oudelandsedijk nabij Oude-Tonge heeft vrijdagmiddag 12 april 2019 een ongeval plaatsgevonden tussen een motor en een personenauto. De 73-jarige motorrijder uit Oosterland is hierbij...

Expeditie Haringvliet 2019 gaat door met andere vaardienst

Vanaf zaterdag 1 juni 2019 is er weer een vaarverbinding over het Haringvliet. In de maanden juni en september 2019 varen de pontjes (Linquenda II en de Hoeksche Vaart) op het Haringvliet...

Onkruidbestrijding op verharding weer van start

Nu de buitentemperatuur stijgt en alles langzaam groen kleurt, schiet ook het onkruid weer uit de grond. De gemeente Goeree-Overflakkee start in week 2 van april 2019 met de bestrijding van...

Twee doden bij ongeval N57 Ouddorpse Haven

Op de N57 nabij de Ouddorpse haven heeft donderdagmiddag 4 april 2019 een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen en een personenauto zijn omstreeks 17:10 uur op elkaar gebotst. De...

Geen betaald parkeren meer op Brouwersdam en Grevelingendam

Al jaren is het tussen 1 april en 31 oktober betaald parkeren op de Grevelingendam en Brouwersdam. Er is goed nieuws voor recreanten. Het betaald parkeren is vervallen. Vanaf 1 april 2019...

Scooterrijder gewond na botsing met slagboom

Vrijdagmiddag 29 maart 2019 is een scooterrijder gewond geraakt nabij de Haringvlietsluizen. De scooterrijder reed door nog onbekende oorzaak tegen een slagboom...

Kleine brand snel onder controle op Hernesseroord

Brandweerlieden moesten donderdag 28 maart 2019 naar Hernesseroord in Middelharnis voor een brand. Een dagbestedingslocatie stond vol met rook maar iedereen stond veilig buiten. Er bleek...