U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Elektriciteitsproductie in hete zomer

Tijdens de warme zomer van 2003 is Nederland net als de landen die ons omringen geconfronteerd met koelwaterbeperkingen bij de productie van elektriciteit. Ondanks de lange duur van de hitte en de droogte is er in Nederland uiteindelijk geen sprake geweest van een daadwerkelijk tekort aan capaciteit om elektriciteit op te wekken. Toch is de situatie aanleiding geweest om de problematiek nog eens goed tegen het licht te houden.

 Minister Brinkhorst evalueert in een brief aan de Tweede Kamer de gebeurtenissen van vorig jaar en geeft aan welke acties hij samen met de collega's van Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en in overleg met relevante partijen gaat uitvoeren.

Enkele beleidsvoornemens:

  • In plaats van het generieke systeem waarbij de temperatuur van geloosd koelwater niet hoger mag zijn dan 30 graden Celsius, komt er een meer verfijnd systeem waar het gaat om het beoordelen van lozingen van koelwater. Daarbij vindt een meer genuanceerde afweging plaats tussen belangen van natuur en milieu en economische afwegingen. In het systeem zal gedurende een overgangsperiode een calamiteitenparagraaf worden opgenomen die in geval van hitte/droogte tijdelijk meer ruimte geeft voor lozing van koelwater, onder voorwaarde dat er geen blijvende schade aan het milieu wordt veroorzaakt.
  • Als rivieren in het buitenland sterk worden opgewarmd, heeft dit negatieve effecten op de mogelijkheden die Nederlandse bedrijven hebben om oppervlaktewater als koelwater te gebruiken. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat zal het initiatief nemen om het koelwateroverleg met ons omringende landen, dat in de jaren zeventig en tachtig wel plaatsvond maar sindsdien niet meer, te heropenen.
  • Vanaf nu wordt niet alleen tijdens warme perioden maar voortdurend over de beschikbare productiecapaciteit voor elektriciteit gecommuniceerd. De benoeming van de situatie van reservecapaciteit via kleurcodes zal worden verlaten, mede omdat de benaming Code Rood (waarbij sprake is van een reservecapaciteit van minder dan 700 Megawatt) zal worden gehanteerd in de in maart aangekondigde systematiek van bestrijding van terrorisme.
  • In situaties van een beperkte reservecapaciteit zal netbeheerder TenneT de volgende trits van maatregelen hanteren: 1. inzet van regelvermogen 2. inzet van reservevermogen 3. inzet van noodvermogen 4. oproep aan producenten om het nog niet beschikbare vermogen in te zetten 5. inzet van "gedoogvermogen" 6. annuleren van export en afschakelen van Nederlandse gebruikers
  • Regionale netbeheerders zijn verplicht om afschakelplannen te hebben. De minister van Economische Zaken, de regionale netbeheerders en de decentrale overheden zijn het erover eens dat het wenselijk is dat de afschakelcriteria meer worden geharmoniseerd. Daartoe heeft minister Brinkhorst drie prioriteitscategorie├źn in afnemende volgorde van prioriteit vastgesteld: Prioriteit 1: Openbare orde en veiligheid volksgezondheid, Prioriteit 2: Kritische processen industrie Nuts- en basisvoorzieningen, Prioriteit 3: Overige industrie, Openbare gebouwen, Bedrijven en Consumenten.
  • Het instandhouden van de elektriciteitsvoorziening en het voorkomen van grote schade aan het net of de elektronische infrastructuur en van uitbreiding van stroomstoringen staat altijd voorop. Bij langdurige stroomstoringen zal regelmatig worden geswitcht tussen afgeschakelde gebieden.
  • Minister Brinkhorst zal aan decentrale overheden een brief sturen waarin helder de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen met betrekking tot de afschakelplannen wordt aangegeven.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cli├źntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...