U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Akkoord over Tweede Maasvlakte

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een bestuursakkoord getekend. In dit bestuursakkoord ‘Project Mainportontwikkeling Rotterdam’ (PMR) staan afspraken over de financiering en de uitvoering van de drie deelprojecten: de aanleg van de Tweede Maasvlakte, inclusief natuurcompensatie; de aanleg van 750 hectare natuur- en recreatiegebied; projecten op bestaand Rotterdams grondgebied.

 In het bestuursakkoord is vastgelegd dat de Staat voor 500 miljoen euro nieuwe aandelen in het Havenbedrijf Rotterdam neemt, waarmee het Rijk maximaal 1/3 van de aandelen in handen heeft. De gemeente Rotterdam behoudt het meerderheidsbelang in het Havenbedrijf. Met Rotterdam is afgesproken dat de belangrijkste aandeelhoudersbesluiten door het Rijk en de gemeente Rotterdam samen worden genomen. Daarnaast is afgesproken dat het Rijk 726 miljoen euro beschikbaar stelt voor de zeewering van de Tweede Maasvlakte. Ook worden in het bestuursakkoord afspraken gemaakt over de financiering en de uitvoering van het project 750 hectare natuur- en recreatiegebied en het project Bestaand Rotterdams Gebied.

Het zeereservaat, dat geldt als compensatie voor de schade door de landaanwinning, wordt het eerst aangelegd. In 2006 volgt de aanleg van de zeewering. In 2010 kan het eerste bedrijf zich op de Tweede Maasvlakte vestigen. Het Havenbedrijf Rotterdam gaat de Tweede Maasvlakte van ongeveer 1800 hectare aanleggen; 1000 hectare is bestemd voor bedrijven in onder andere de overslag, distributie en chemie. De natuurcompensatieprojecten zijn het zeereservaat, een nieuw duingebied voor de kust van Delfland en een zeereep op de Brouwersdam en zo nodig ook op de Tweede Maasvlakte. Het Rijk draagt 45 miljoen euro bij aan de natuurcompensatie.

Om de leefbaarheid in de regio te verbeteren wordt in totaal 750 hectare natuur- en recreatiegebied aangelegd in de Rotterdamse regio. Het Rijk stelt hiervoor 139 miljoen euro beschikbaar. De provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam dragen samen nog eens 36 miljoen bij. Er komen drie natuur- en recreatiegebieden: twee ten noorden van Rotterdam, die zorgen voor een verbinding tussen Midden-Delfland en het Rottemerengebied (samen 150 hectare) en een groot gebied ten zuiden van Rotterdam op Midden-IJsselmonde (600 hectare) de provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering. Ook wordt de leefbaarheid verbeterd door de maatregelen in Bestaand Rotterdams Gebied zoals de bouw van geluidsschermen en rivierparken. Deze investeringen kosten ongeveer 176 miljoen euro.

De afgelopen maanden is intensief onderhandeld. Doel was om te komen tot heldere afspraken over de uitvoering, om de onlosmakelijke samenhang tussen de PMR-projecten te garanderen, en om een forse inzet te realiseren van de regionale partners. De uitkomsten van de onderhandelingen zijn op hoofdlijnen vastgesteld in een bestuursakkoord. Het kabinet, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben met dit bestuursakkoord ingestemd, en vandaag ondertekend. Het komende half jaar wordt verder gewerkt aan een definitieve uitvoeringsovereenkomst.

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg van de 750 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebied. Het project is in zijn omvang uniek voor Zuid-Holland. Het is bijzonder dat in deze provincie in één keer zoveel natuur- en recreatie gerealiseerd wordt. Zuid-Hollandse gedeputeerde voor het Rijnmond gebied F.D. (Erik) van Heijningen is tevreden met het nu bereikte resultaat. "Op naar de daadwerkelijke realisatie van 750 hectare extra natuur in het belang van een goed werk- en leefklimaat", aldus de gedeputeerde.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...