U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Meer klachten, minder meldingen milieutelefoon

Inwoners van de provincie Zuid-Holland kunnen voor klachten over stank, stof, lawaai, bodem- en/of waterverontreiniging bellen met de provinciale Milieutelefoon. Bedrijven die een milieuvergunning van de provincie hebben, zijn verplicht incidenten te melden. In het eerste halfjaar van 2004 leverde dat in totaal 1341 telefoontjes op: 919 klachten en 422 meldingen. In vergelijking met de eerste helft van 2003 steeg het aantal klachten met 182 en daalde het aantal meldingen met 39.

Klachten
Stankklachten komen het meeste voor: 605 klachten (bijna 66% van het totaal aantal klachten). Het aantal geluidsklachten (bijna 23% van het totaal) ligt op 210.

Op nummer 1 in de top 3 staat Fleuren Compost in Middelharnis. Over dit bedrijf kwamen 106 stankklachten binnen. Naar de complexe geursituatie is langdurig onderzoek verricht. Resultaten van die onderzoeken worden betrokken bij een nieuwe vergunning. In oktober 2004 verloopt de huidige vergunning. Voor een proef met ozontoepassing heeft Gedeputeerde Staten een gedoogbeschikking verleend. Binnenkort worden hiervan de resultaten verwacht. Tweede op de lijst waarover is geklaagd, is het Rijswijkse bedrijf Uzimet met in totaal 87 klachten. Dit aantal betekent wederom een stijging. De provincie is met deze loodsmelterij in overleg over de te nemen geurmaatregelen om de overlast te beperken.

Derde in de rij is de varkenshouderij Van Genugten in Middelharnis, met 66 klachten. Dit bedrijf valt sinds eind 2003 onder het bevoegd gezag van de provincie vanwege de opslag en verwerking van afvalstoffen binnen de inrichting. Van die afvalstoffen wordt een component gemaakt ten behoeve van het produceren van brijvoer (voedsel voor onder andere varkens). Daarnaast vindt op- en overslag van zuiveringsslib plaats. Er ligt een conceptvergunningaanvraag. De vergunningprocedure neemt nog enige tijd in beslag. De afvalberging Delta Derde Merwedehaven in Dordrecht staat niet meer bovenaan. Met 36 klachten staat dit bedrijf nu achtste.

Meldingen
Het aantal meldingen door bedrijven in de eerste helft van 2004 lag op 422. In vergelijking tot voorgaande halfjaren ligt dit aantal lager. De provincie treedt sinds enige jaren actief op tegen bedrijven die een incident niet melden. Het bestuurlijke handhavingstraject bestaat meestal uit het opleggen van een dwangsom per keer dat een incident niet of te laat is gemeld bij de Milieutelefoon. Daarnaast behoort ook een strafrechtelijk traject tot de mogelijkheden.

Klagen via telefoon of mail
De Milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland is dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer 070 441 61 11. Nieuw is sinds kort de mogelijkheid om niet acute klachten via een formulier op de provinciale website (www.zuid-holland.nl bij Milieu, Natuur en Water --> Klachten & Meldingen) in te dienen. Indien direct actie gewenst of noodzakelijk is, dan adviseert de provincie te bellen.

Werkwijze Milieutelefoon Zuid-Holland
Na het binnenkomen van een klacht, wordt in de meeste gevallen door een toezichthouder van de provincie een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de klacht. In overleg met het bedrijf worden waar mogelijk direct maatregelen getroffen om de overlast te beëindigen. Indien nodig zet de provincie een bestuurlijk en/of strafrechtelijk handhavingstraject in. Dit gebeurt vaak als klachten zich blijven herhalen en het bedrijf nalatig is in het nemen van maatregelen.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...