U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Beleidsplan Milieu en Water

De afgelopen 25 jaar was de aandacht van het milieubeleid vooral gericht op het saneren en beheersen van milieu- en waterproblemen. De kwaliteit van de bodem, van het water en van de lucht is de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd.

 De aanpak van saneren en beheren heeft succes, kunnen we concluderen. Toch ligt er nog een forse opgave op het gebied van luchtverontreiniging, geluidhinder, stank en water- en bodemverontreinigingen. Daarnaast, willen we een duurzame en leefbare regio realiseren, moeten we toch op een andere manier gaan werken: naast het opruimen en beheersen van “oud zeer”, moeten we nieuwe milieuproblemen zien te voorkomen. Het Beleidsplan Milieu en Water 2001-2004 van de provincie Zuid-Holland heeft zich tot doel gesteld om in het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ in een zo vroeg mogelijk stadium aandacht te vragen voor milieu- en waterkwaliteit bij ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit, toerisme, etcetera.

Begin 2002 is een start gemaakt met de regionale doorwerking van het Beleidsplan Milieu en Water op Goeree-Overflakkee. Jaarlijks wordt er een programma opgesteld voor de regionale doorwerking van het beleidsplan Milieu en Water en worden projecten uitgevoerd. Bij de uitvoering van de projecten wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande werkzaamheden binnen het ISGO en de vier regiogemeenten. Om een voorbeeld te geven: in samenwerking met de Milieuafdeling van het ISGO is in het voorjaar een voorlichtingsbijeenkomst voor horecaondernemers georganiseerd om het duurzaam ondernemen onder de aandacht te brengen en wordt in nauwe samenwerking met de reinigingsafdeling in het najaar een project gedraaid met als doel de scheiding van GFT-afval te optimaliseren. In totaal worden in 2004 rond de 20 projecten uitgevoerd onder de vlag van het Beleidsplan Milieu en Water.

De werking van het Beleidsplan Milieu en Water 2001-2004 zou dit jaar aflopen. Uit de tussentijdse evaluaties van de Provincie Zuid-Holland blijkt dat zij tevreden zijn over de resultaten maar dat vier jaar te kort is om daadwerkelijk grote veranderingen teweeg te brengen. Derhalve is door de provincie besloten om het Beleidsplan, op een iets aangepaste wijze, met twee jaar te verlengen. Voor onze regio houdt dit concreet in dat de komende twee jaar wederom projecten op het gebied van duurzaamheid, afvalscheiding, economie en mobiliteit uitgevoerd worden zoals dat de afgelopen periode ook gebeurd is. Daarbij is heel belangrijk dat een goede aansluiting bij overige activiteiten van zowel gemeenten, ISGO als provincie gemaakt wordt. De aansluiting en afstemming met de activiteiten die gedaan worden in het kader van de Gebiedsgerichte aanpak zal daarbij de komende periode extra aandacht krijgen

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...