Adviesorgaan voor Webego B.V. officieel gestart

logo_goeree-overflakkeeWoensdagmiddag 7 oktober 2015 is de Raad van Advies voor Webego B.V. in Middelharnis officieel gestart. De Raad van Advies is een adviesorgaan voor de directie van Webego B.V. en is bedoeld om de lokale ondernemers van Goeree-Overflakkee meer te betrekken bij de activiteiten en uitdagingen van het uitvoeringsbedrijf en de opgaven vanuit de Participatiewet.

Zelfstandige onderneming
Het uitvoeringsbedrijf is een afdeling van de gemeente Goeree-Overflakkee. Onder de afdeling Uitvoeringsbedrijf Wsw is Webego B.V. een zelfstandige onderneming.

Raad van Advies
De Raad van Advies geeft uitvoering aan de vastgestelde Scenariostudie Wsw, waarin een werkwijze wordt voorgesteld voor het herpositioneren van de doelgroepen uit de sociale werkvoorziening binnen de nieuwe Participatiewet. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wa-jong) samen. Daarnaast zet de Raad van Advies zich er voor in om meer ondernemers te laten inzien dat werknemers met een beperking ook voor hun bedrijf van waarde kunnen zijn. Want de doelstelling van de Participatiewet is om alle mensen, ook mensen met een beperking, als volwaardige burgers mee te laten doen aan de samenleving.

Samenwerking met bedrijfsleven
De integraliteit van de nieuwe wet maakt een herbezinning op de uitvoering van arbeidsontwikkeling en toeleiding naar de arbeidsmarkt noodzakelijk. Voor de gemeente betekent dit dat een nauwere samenwerking met de markt (zowel lokaal als regionaal/landelijk) nodig is. "De benoeming van een Raad van Advies geeft een positieve invulling aan de nauwere samenwerking met marktpartijen", zegt wethouder Frans Tollenaar. Hij is daarom blij met de oprichting én de samenstelling van dit nieuwe adviesorgaan.

Samenstelling
De Raad van Advies bestaat uit zes personen:

  • Bram van den Boogaart (op persoonlijke titel, voormalig directeur Webego)
  • Ron Broeders (directeur Bronij en Ferrofix, ondernemer uit Achthuizen)
  • Jan de Graaff (directeur Deltarent, ondernemer uit Oude-Tonge
  • Mike Dreisch (directeur Dreisch Management Consulting, ondernemer uit Ouddorp, tevens secretaris van de FOGO)
  • Cok van der Blom (manager bij Zuidwester voor Werk, vertegenwoordiger ondernemers uit de zorg)
  • Onno Scholten (Adviseur Social Return bij het Werkgeversservicepunt van de Arbeidsmarktregio Rijnmond)

Daarnaast is Webego directeur Henk van Oostenbrugge aanwezig bij de vergaderingen, maar hij is geen lid van de Raad van Advies. De leden van de Raad van Advies zijn per 1 juli benoemd voor een periode van vier jaar. Het was niet mogelijk om eerder een officieel startmoment te beleggen.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Raad van Advies, dan kunt u contact opnemen met Henk van Oostenbrugge, Afdelingshoofd Maatschappelijke Zaken en directeur Webego B.V., via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: h.vanoostenbrugge@goeree-overflakkee.nl.