Eerste gemeentegidsen uitgereikt aan gemeenteraad Oostflakkee

In week 42 bezorgt de gemeente Oostflakkee bij al haar huishoudens de nieuwe gemeentegids. In de nieuwe gids staat veel bruikbare informatie voor (nieuwe) inwoners, toeristen en ondernemers. Op donderdag 9 oktober 2008 ontvingen de gemeenteraadsleden de eerste exemplaren.

De gids is zoals ieder jaar een bron van informatie op allerlei vlakken. Zo vindt u er adressen van bijvoorbeeld lokale verenigingen, instellingen en bedrijven. Deze hebben er voor gezorgd dat de gemeente de gids kosteloos kan uitbrengen. Waarnemend burgemeester Jan Heijkoop bedankt de bedrijven en instellingen hiervoor dan ook hartelijk in zijn voorwoord. De gids is opgemaakt en gedrukt door De Kleine Media uit Schagen. Zij werven niet alleen adverteerders maar zorgen er ook voor dat de adressen in de gids zo actueel mogelijk zijn.

Ook is er veel gemeentelijke informatie te vinden in de gids. U vindt er bijvoorbeeld informatie over trouwlocaties en het geregistreerde partnerschap. Speciale aandacht is er voor een aantal onderwerpen. Zo is Welzijn als een apart hoofdstuk opgenomen. U leest er wat de gemeente voor u kan betekenen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en welke speciale regelingen de gemeente biedt voor inwoners met een laag inkomen. Ook Milieu is in een apart hoofdstuk uitgelicht. U vindt er informatie over onder meer het huishoudelijk afval, oud papier en asbest. Daarnaast brengt de gemeente duurzaam (ver)bouwen onder de aandacht.

Bovendien presenteren het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zich aan haar inwoners. In de gids staat vermeld wie de volksvertegenwoordigers zijn en welke taken zij hebben.

Belangrijk is ook de informatie van de landelijke campagne ‘Denk Vooruit'. Op een speciale kaart staat wat u moet doen in geval van bijvoorbeeld een verkeersramp, ziektegolf of bij extreem weer. Specifiek voor de gemeente Oostflakkee is opgenomen hoe u moet handelen bij een ramp met gevaarlijke stoffen. Op de ‘checklist' staat wat u in huis moet hebben om voorbereid te zijn op een ramp.

Daarnaast is het burgerjaarverslag over 2007 opgenomen in de gemeentegids. Hierin legt de (waarnemend) burgemeester verantwoording af aan u als burger over wat er in het afgelopen jaar heeft gespeeld in de gemeente Oostflakkee. U leest er onder meer over communicatie, kwaliteit van dienstverlening en klachten.

Achterin de gemeentegids zijn ‘mutatiecoupons' opgenomen. Hiermee kunt u wijzigingen en nieuwe adressen doorgeven aan De Kleine Media. Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe gemeentegids? Neemt u dan contact op met de medewerkers van de afdeling Communicatie van de gemeente Oostflakkee. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 0187-647100 of via e-mailadres info@oostflakkee.nl.