Betere hulpverlening dankzij convenant Burenhulp

Eind 2006 hebben de ambulancediensten in de Provincie Zuid Holland een convenant afgesloten waarin is afgesproken dat partijen zogenaamde 'burenhulp' aan elkaar verlenen. Met ingang van 1 januari 2010 is het bestaande convenant naar aanleiding van het nieuwe Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid, zoals vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangescherpt en opnieuw vastgesteld.

Dit in nauwe samenspraak met de Provincie Zuid Holland. Op 1 april 2010 trad het convenant operationeel in werking.

De vier ambulancediensten in Zuid Holland (AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidsregio Haaglanden, Regionale Ambulancedienst Hollands Midden en Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid) zijn verantwoordelijk voor het verlenen van ambulancezorg in het eigen werkgebied. Er zijn echter situaties denkbaar dat een ambulance van een buurregio sneller bij een incident kan komen dan een ambulance uit de eigen regio. Zo kan bijvoorbeeld de regio Rotterdam-Rijnmond een verzoek doen aan de regio Zuid-Holland Zuid om vanuit haar regio een ambulance te sturen voor een melding op de N59 bij Ooltgensplaat op moment dat de regio Rotterdam-Rijnmond zelf geen beschikbare vrije ambulance heeft in de directe omgeving of op het moment dat een vrije ambulance uit Zuid-Holland Zuid sneller ter plaatse kan zijn.

Ook zijn er specifieke gebieden in de provincie Zuid Holland die vanuit standplaatsen uit de buurregio's altijd sneller aangereden kunnen worden dan vanuit de eigen regio. Een voorbeeld hier is de Rotterdamse deelgemeente Hoek van Holland. Deze kan altijd sneller aangereden worden vanuit de regio Haaglanden (standplaats Naaldwijk) dan vanuit de dichtstbijzijnde standplaats (Schiedam) in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Burenhulp is een verzamelnaam voor een drietal specifieke afspraken die in het convenant
worden geregeld:

Interregionale assistentie:
Het inzetten van een ambulance van buiten de regio die zich binnen de regio bevindt voor spoedvervoer (A1 / A2), danwel het verrichten van ambulancezorg in een andere dan de eigen regio, in situaties dat de ambulance zich in die andere regio bevindt. 

Grensoverschrijdende inzet van de dichtstbijzijnde ambulance:
Het inzetten van de dichtstbijzijnde ambulance, in gevallen dat dit een ambulance betreft
van een naburige Regionale Ambulancevoorziening, danwel het op verzoek van een
naburige Meldkamer Ambulancezorg verrichten van ambulancezorg in de naburige regio.

Structurele burenhulp:
Structurele burenhulp houdt in dat een aanvraag voor (vormen van) ambulancezorg
structureel wordt doorgegeven aan de Meldkamer Ambulancezorg van een naburige
regio.

Met het convenant burenhulp wordt geregeld dat de meldkamers ambulancezorg binnen de provincie Zuid Holland een beroep kunnen doen op ambulancecapaciteit van de buurregio. Deze ‘burenhulp' leidt samen met interregionale assistentie en grensoverschrijdende inzet tot een efficiëntere inzet van ambulance en een verbetering van de hulpverlening aan de burgers in de Provincie Zuid-Holland.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cli├źntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina