Bewogen jaar voor de Melishof te Melissant

Het oprichtingsbestuur van dorpshuis de Melishof in Melissant heeft een bewogen jaar achter de rug. Het bestuur heeft vanaf begin 2014 de schouders eronder gezet om ervoor te zorgen dat de Melishof weer een spilfunctie krijgt in het dorp.

De bestuursleden hebben het afgelopen jaar actief gezocht naar nieuwe huurders, nieuwe activiteiten en zijn voor de verbouwing van de Melishof op zoek gegaan naar sponsoren. Bovendien hebben de bestuursleden en overige vrijwilligers hun best gedaan om de bestaande huurders/verenigingen te faciliteren.

Sponsoren verbouwing
De Melishof krijgt een eigentijdser karakter. De bestuursleden hebben diverse sponsoren gevonden om hierbij te ondersteunen en zij hebben Zeelenberg Architectuur benaderd voor een verbouwingsplan, dat naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2015 kan worden gepresenteerd. Het bureau gaat ook ondersteuning bieden tijdens de verbouwing. De nieuwe keuken wordt gesponsord door Tieleman Keukens. En met elk zonnepaneel die de stichting Deltawind in gemeente Goeree-Overflakkee verkoopt, krijgt de Melishof ook een zonnepaneel op het dak.

Activiteiten
De bestuursleden hebben zich ook actief ingezet om nieuwe activiteiten te ontplooien in de Melishof en niet zonder succes. De Buitenschoolse opvang Kibego heeft zich vorig jaar in het gebouw gevestigd. En zoals het er nu uitziet komt er dit jaar in de Melishof ook een leespunt bij. Dankzij de sponsoren N. Mijnders Melissant BV, Struijk & Struijk Makelaardij en J.L. Mijnders transport BV. Voor de kinderen wordt vanaf maart door Sparkles, in samenwerking met AC Melishof, elke woensdagmiddag een kindermiddag georganiseerd. Ook de maandelijkse koffie ochtenden zijn een groot succes. Wilt u een leuke activiteit organiseren of een workshop geven? U bent van harte welkom in de Melishof. Neem voor meer informatie contact op met Sascha van der Steen via 06-26156742 of melishof2014@gmail.com.

Stichtingsbestuur
Het oprichtingsbestuur is momenteel druk in de weer met het opstellen van de statuten zodat de nieuwe stichting dit voorjaar officieel van start kan gaan. Het nieuwe stichtingsbestuur kon pas worden opgericht nadat het oude bestuur officieel was opgeheven, dit gebeurde eind 2014.

Bestuursleden en vrijwilligers gezocht
Het stichtingsbestuur zoekt nog een penningmeester en andere vrijwilligers die hand- en spandiensten kunnen verrichten in de Melishof. Draagt u Melissant een warm hart toe en wilt u graag een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in uw dorp? Bent u geïnteresseerd in een functie binnen het bestuur of wilt u graag als vrijwilliger aan de slag? Neem dan contact op met Désirée van Loon via melishof2014@gmail.com.

Informatieavond
In het voorjaar van 2015 wordt in de Melishof een informatieavond georganiseerd. De plannen voor de aanpassingen aan de Melishof worden dan gepresenteerd. En u kunt kennis maken met het stichtingsbestuur en de andere vrijwilligers die zich inzetten voor de Melishof. De datum voor deze avond wordt te zijner tijd bekend gemaakt.