Bijeenkomst één gemeente Goeree-Overflakkee druk bezocht

Zo'n 140 voorstanders, tegenstanders en eilandbewoners die blanco tegenover het gemeentelijk herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee staan, kwamen op 8 april 2010 bijeen in Dirksland. Gedeputeerde Martin van Engelshoven - Huls kwam de keuze voor het samenvoegen van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee toelichten. Hij wilde daarnaast ook de mening van de bewoners horen over het voorstel: één gemeente Goeree-Overflakkee.

Toelichting op voorstel
Martin van Engelshoven - Huls: "Herindelen is een ingrijpende operatie. Al jaren kijken we hoe de gemeenten op Goeree-overflakkee beter in staat zijn om de taken voor hun inwoners zo goed mogelijk te doen. Denk aan planning van de ruimte (waar woningen en bedrijventerreinen) en het omgaan met recreatie, toerisme en landbouw. Aan alle gemeenten is gevraagd aan te geven hoe zij hun bestuurlijke toekomst zien. Drie van de vier gemeenten willen in een groter geheel verder gaan maar dan wel mét Goedereede. Goedereede wil echter bestuurlijk zelfstandig blijven. Het enige serieuze alternatief zou dan zijn één ambtelijke organisatie aangestuurd door twee besturen. Dat alternatief is grondig bekeken, maar wij vinden het verstandiger het nu in een keer goed te doen met één krachtige gemeente zonder ingewikkelde constructie. Dan worden de gemeenschappelijke belangen goed behartigd. Financieel gezien is één gemeente ook aantrekkelijker, want er komen minder raadsleden, gemeentegriffiers en maar één burgemeester. Als je een goed bestuur ontwikkelt dat krachtiger kan opereren levert dat op termijn ook meer op voor alle inwoners."

Burgercomité pleit voor twee gemeenten
Voorzitter van het Burgercomité Goedereede Herindeling Nee!, Hans Klijn, vertolkte de gevoelens van een groot deel van Goedereede. "Deze gemeente heeft voldoende bestuurskracht en het lokale bestuur staat dicht bij de burgers. Daarnaast beschikt Goedereede over een eigen unieke identiteit, politieke stabiliteit, toerisme, visserij en een hoog voorzieningenniveau. Ik vrees voor het voortbestaan van de drie zwembaden op het eiland, en voor het voortbestaan van de eigen multifunctionele ruimten, die elke kern van Goedereede nu heeft. Een herindeling zal mogelijk een negatief effect hebben op de financiële stabiliteit, die juist in een tijd van economische crisis zo belangrijk is. Het herindelingsontwerp bevestigt dat deelname van Goedereede noodzakelijk is om de financiële problemen van de andere gemeenten op te lossen." Uit een enquête waaraan 62% van de kiesgerechtigden heeft deelgenomen, steunt 89% de fusie van de gemeenten niet, maar kiest voor intensievere samenwerking.

Voordelen en nadelen
Martin van Engelshoven - Huls: "Aan een fusie zitten natuurlijk ook nadelen. De financiële lasten van de inwoners zijn momenteel verschillend. Die lasten zullen met een gemeente straks voor iedereen hetzelfde zijn. Dit betekent voor de ene inwoner een lastenverlaging en voor de ander een verhoging. Dat valt niet te ontkennen. Tegenover de grotere afstand tot het gemeentehuis staat dat de openingstijden ruimer kunnen worden dan bij de meeste gemeenten nu het geval is. En door de toename aan dienstverlening via internet valt dit nadeel nogal in het niet."

Voorstanders van herindeling uit Goedereede willen de belangen van die gemeente veilig stellen door juist mee te praten in één gemeente en delen de vrees van het burgercomité niet.

Dirkslander Ab Leichensenring roept de herinnering op aan het moment dat het eiland onder water stond. "Dankzij een financiële aderlating van het Nederlandse volk heb ik gezien hoe de machtige Deltawerken zijn aangelegd en hoe een prachtig stuk natuur erfgoed is ontstaan. De vruchten daarvan plukken nu alleen de inwoners van Goedereede. En deze mensen zijn nu niet bereid om mee te delen in de finaciële lasten van het hele eiland. We zitten allemaal op hetzelfde eilandje en ik vind dat ook zij moreel verplicht zijn nu een bijdrage te leveren om te bereiken wat hier mogelijk is." Applaus komt hem toe.

Een van de eilanders beklaagt zich over het feit dat nu de ambulancepost en het politiebureau in Middelharnis zijn gevestigd. Zij vreest dat straks alles in één gemeente wordt geconcentreerd. Volgens de gedeputeerde is die angst niet terecht. Hij denkt dat één gemeente Goeree-Overflakkee sterker staat in dit soort discussies met andere overheden dan vier aparte gemeenten in een samenwerkingsverband.

De gedeputeerde vindt het lastige aan het meerderheidsstandpunt van Goedereede dat het voor onder andere dit probleem geen oplossing is. Bovendien nemen de andere drie gemeenten een ander standpunt in. "Die kiezen voor één bestuur en één gemeente op Goeree-Overflakkee. En voor samenwerken heb je nu eenmaal partijen nodig die dat gezamenlijk willen. Er lijkt nu een patstelling te ontstaan, omdat voor de voorgelegde modellen geen draagvlak is. Daarom hebben Geputeerde Staten de knoop doorgehakt."

Eén eiland met één gemeentebestuur
De gedeputeerde krijgt de vraag voorgelegd hoe hij aankijkt tegen de opgaven voor het eiland in de provinciale structuurvisie. "In de structuurvisie staan heel veel vraagpunten genoemd, zoals is de woningvoorraad afgestemd op de woningbehoefte, waar moeten de bedrijventerreinen en waar de voorziening voor recreactie, jachthavens en bungalowparkjes komen te liggen. Bij het nemen van beslissingen kijkt nu elke gemeente logischerwijs vanuit hun eigen positie/belang daar naar. Beter zou het zijn om dit op het niveau van het eiland te beoordelen. De verwachting is dat het maken van de beste keuzes voor het hele eiland beter gaat met één gemeentebestuur. Eerdere gemeentelijke herindelingen hebben dat wel bewezen. Ik ben van mening dat een sterke gemeenteraad de juiste afweging voor het hele eiland kan maken."

Bijzondere procedure
Voor een herindeling geldt een bijzondere procedure. Na de afweging van alle zienswijzen zullen Gedeputeerde Staten een voorstel doen aan Provinciale Staten, die nog dit jaar een besluit zullen nemen. Daarna gaat er een herindelingsadvies naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties die vervolgens een wetsvoorstel maakt voor de Tweede en Eerste Kamer. Naar verwachting zal eind 2011 het besluit genomen zijn. Zienswijzen kunnen nog tot uiterlijk 10 mei 2010 worden ingediend bij provincie.

Meer informatie
Meer informatie over de herindeling Goeree-Overflakke vindt u op www.zuidholland.nl/herindelingen. De gestelde vragen met de antwoorden zullen binnenkort ook daar te vinden zijn.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Politie redt hond uit hete afgesloten auto

De politie heeft zondag 21 april 2019 in Ouddorp een ruit in geslagen van een auto om zo een hond te bevrijden. De hete afgesloten auto stond in de volle zon. Volgens de politie dacht de...

Paasshow en consumentenbeurs in Middelharnis

Traditiegetrouw pakken Automotions Knöps en Tieleman Keukens ook dit jaar in de moderne showrooms uit met een sprankelende keuken- en autoshow in combinatie met een sfeervolle...

Genieten van tulpen op Goeree-Overflakkee

De bloeiperiode van tulpen op Goeree-Overflakkee is in volle gang en dat trekt veel bekijks. Veel mensen blijven keurig op afstand, echter gebeurt het ook dat mensen in het veld lopen of...

Auto op andere auto na botsing

Sommelsdijk - De laagstaande zon verblindde zaterdagmiddag 13 april 2019 een automobilist dusdanig dat hij een auto over het hoofd zag, aldus de politie. De bestuurder kon een botsing niet...

Motorrijder overleden bij ongeval Oude-Tonge

Op de Oudelandsedijk nabij Oude-Tonge heeft vrijdagmiddag 12 april 2019 een ongeval plaatsgevonden tussen een motor en een personenauto. De 73-jarige motorrijder uit Oosterland is hierbij...

Expeditie Haringvliet 2019 gaat door met andere vaardienst

Vanaf zaterdag 1 juni 2019 is er weer een vaarverbinding over het Haringvliet. In de maanden juni en september 2019 varen de pontjes (Linquenda II en de Hoeksche Vaart) op het Haringvliet...

Onkruidbestrijding op verharding weer van start

Nu de buitentemperatuur stijgt en alles langzaam groen kleurt, schiet ook het onkruid weer uit de grond. De gemeente Goeree-Overflakkee start in week 2 van april 2019 met de bestrijding van...

Twee doden bij ongeval N57 Ouddorpse Haven

Op de N57 nabij de Ouddorpse haven heeft donderdagmiddag 4 april 2019 een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen en een personenauto zijn omstreeks 17:10 uur op elkaar gebotst. De...

Geen betaald parkeren meer op Brouwersdam en Grevelingendam

Al jaren is het tussen 1 april en 31 oktober betaald parkeren op de Grevelingendam en Brouwersdam. Er is goed nieuws voor recreanten. Het betaald parkeren is vervallen. Vanaf 1 april 2019...

Scooterrijder gewond na botsing met slagboom

Vrijdagmiddag 29 maart 2019 is een scooterrijder gewond geraakt nabij de Haringvlietsluizen. De scooterrijder reed door nog onbekende oorzaak tegen een slagboom...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina