Bijeenkomst één gemeente Goeree-Overflakkee druk bezocht

Zo'n 140 voorstanders, tegenstanders en eilandbewoners die blanco tegenover het gemeentelijk herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee staan, kwamen op 8 april 2010 bijeen in Dirksland. Gedeputeerde Martin van Engelshoven - Huls kwam de keuze voor het samenvoegen van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee toelichten. Hij wilde daarnaast ook de mening van de bewoners horen over het voorstel: één gemeente Goeree-Overflakkee.

Toelichting op voorstel
Martin van Engelshoven - Huls: "Herindelen is een ingrijpende operatie. Al jaren kijken we hoe de gemeenten op Goeree-overflakkee beter in staat zijn om de taken voor hun inwoners zo goed mogelijk te doen. Denk aan planning van de ruimte (waar woningen en bedrijventerreinen) en het omgaan met recreatie, toerisme en landbouw. Aan alle gemeenten is gevraagd aan te geven hoe zij hun bestuurlijke toekomst zien. Drie van de vier gemeenten willen in een groter geheel verder gaan maar dan wel mét Goedereede. Goedereede wil echter bestuurlijk zelfstandig blijven. Het enige serieuze alternatief zou dan zijn één ambtelijke organisatie aangestuurd door twee besturen. Dat alternatief is grondig bekeken, maar wij vinden het verstandiger het nu in een keer goed te doen met één krachtige gemeente zonder ingewikkelde constructie. Dan worden de gemeenschappelijke belangen goed behartigd. Financieel gezien is één gemeente ook aantrekkelijker, want er komen minder raadsleden, gemeentegriffiers en maar één burgemeester. Als je een goed bestuur ontwikkelt dat krachtiger kan opereren levert dat op termijn ook meer op voor alle inwoners."

Burgercomité pleit voor twee gemeenten
Voorzitter van het Burgercomité Goedereede Herindeling Nee!, Hans Klijn, vertolkte de gevoelens van een groot deel van Goedereede. "Deze gemeente heeft voldoende bestuurskracht en het lokale bestuur staat dicht bij de burgers. Daarnaast beschikt Goedereede over een eigen unieke identiteit, politieke stabiliteit, toerisme, visserij en een hoog voorzieningenniveau. Ik vrees voor het voortbestaan van de drie zwembaden op het eiland, en voor het voortbestaan van de eigen multifunctionele ruimten, die elke kern van Goedereede nu heeft. Een herindeling zal mogelijk een negatief effect hebben op de financiële stabiliteit, die juist in een tijd van economische crisis zo belangrijk is. Het herindelingsontwerp bevestigt dat deelname van Goedereede noodzakelijk is om de financiële problemen van de andere gemeenten op te lossen." Uit een enquête waaraan 62% van de kiesgerechtigden heeft deelgenomen, steunt 89% de fusie van de gemeenten niet, maar kiest voor intensievere samenwerking.

Voordelen en nadelen
Martin van Engelshoven - Huls: "Aan een fusie zitten natuurlijk ook nadelen. De financiële lasten van de inwoners zijn momenteel verschillend. Die lasten zullen met een gemeente straks voor iedereen hetzelfde zijn. Dit betekent voor de ene inwoner een lastenverlaging en voor de ander een verhoging. Dat valt niet te ontkennen. Tegenover de grotere afstand tot het gemeentehuis staat dat de openingstijden ruimer kunnen worden dan bij de meeste gemeenten nu het geval is. En door de toename aan dienstverlening via internet valt dit nadeel nogal in het niet."

Voorstanders van herindeling uit Goedereede willen de belangen van die gemeente veilig stellen door juist mee te praten in één gemeente en delen de vrees van het burgercomité niet.

Dirkslander Ab Leichensenring roept de herinnering op aan het moment dat het eiland onder water stond. "Dankzij een financiële aderlating van het Nederlandse volk heb ik gezien hoe de machtige Deltawerken zijn aangelegd en hoe een prachtig stuk natuur erfgoed is ontstaan. De vruchten daarvan plukken nu alleen de inwoners van Goedereede. En deze mensen zijn nu niet bereid om mee te delen in de finaciële lasten van het hele eiland. We zitten allemaal op hetzelfde eilandje en ik vind dat ook zij moreel verplicht zijn nu een bijdrage te leveren om te bereiken wat hier mogelijk is." Applaus komt hem toe.

Een van de eilanders beklaagt zich over het feit dat nu de ambulancepost en het politiebureau in Middelharnis zijn gevestigd. Zij vreest dat straks alles in één gemeente wordt geconcentreerd. Volgens de gedeputeerde is die angst niet terecht. Hij denkt dat één gemeente Goeree-Overflakkee sterker staat in dit soort discussies met andere overheden dan vier aparte gemeenten in een samenwerkingsverband.

De gedeputeerde vindt het lastige aan het meerderheidsstandpunt van Goedereede dat het voor onder andere dit probleem geen oplossing is. Bovendien nemen de andere drie gemeenten een ander standpunt in. "Die kiezen voor één bestuur en één gemeente op Goeree-Overflakkee. En voor samenwerken heb je nu eenmaal partijen nodig die dat gezamenlijk willen. Er lijkt nu een patstelling te ontstaan, omdat voor de voorgelegde modellen geen draagvlak is. Daarom hebben Geputeerde Staten de knoop doorgehakt."

Eén eiland met één gemeentebestuur
De gedeputeerde krijgt de vraag voorgelegd hoe hij aankijkt tegen de opgaven voor het eiland in de provinciale structuurvisie. "In de structuurvisie staan heel veel vraagpunten genoemd, zoals is de woningvoorraad afgestemd op de woningbehoefte, waar moeten de bedrijventerreinen en waar de voorziening voor recreactie, jachthavens en bungalowparkjes komen te liggen. Bij het nemen van beslissingen kijkt nu elke gemeente logischerwijs vanuit hun eigen positie/belang daar naar. Beter zou het zijn om dit op het niveau van het eiland te beoordelen. De verwachting is dat het maken van de beste keuzes voor het hele eiland beter gaat met één gemeentebestuur. Eerdere gemeentelijke herindelingen hebben dat wel bewezen. Ik ben van mening dat een sterke gemeenteraad de juiste afweging voor het hele eiland kan maken."

Bijzondere procedure
Voor een herindeling geldt een bijzondere procedure. Na de afweging van alle zienswijzen zullen Gedeputeerde Staten een voorstel doen aan Provinciale Staten, die nog dit jaar een besluit zullen nemen. Daarna gaat er een herindelingsadvies naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties die vervolgens een wetsvoorstel maakt voor de Tweede en Eerste Kamer. Naar verwachting zal eind 2011 het besluit genomen zijn. Zienswijzen kunnen nog tot uiterlijk 10 mei 2010 worden ingediend bij provincie.

Meer informatie
Meer informatie over de herindeling Goeree-Overflakke vindt u op www.zuidholland.nl/herindelingen. De gestelde vragen met de antwoorden zullen binnenkort ook daar te vinden zijn.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van...

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina