Breng uw stem uit voor de patiëntvriendelijkheidsprijs

De Cliëntenraad van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis behartigt de belangen van de cliënten van dit ziekenhuis. Klantvriendelijkheid is daar een belangrijk onderdeel van. Om patiënten hierover mee te laten praten heeft de Cliëntenraad in 2009 de Paulina Van Weel patiëntvriendelijkheidsprijs in het leven geroepen.

Een prijs die eens in de vijf jaar wordt uitgereikt aan een verpleegkundige, medewerker, arts, afdeling of vrijwilliger die het afgelopen jaar een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het welzijn en het belang van de patiënten. Deze keuze wordt gemaakt door de patiënt die in het ziekenhuis heeft gelegen of de polikliniek heeft bezocht. Ook medewerkers kunnen een collega voordragen.

Tot 1 oktober 2014 kunt u uw stem uit brengen via het voordrachtsformulier op www.vanweelbethesda.nl onder Cliëntenraad / Paulina van Weel patiëntvriendelijkheidsprijs. Hier is ook meer informatie te vinden over de prijs.