Collegesamenstelling en raadsprogramma Oostflakkee gereed

In de gemeente Oostflakkee hebben vijf partijen met elkaar een coalitie gevormd. Dit zijn de VLO, PvdA, VVD, Lijst 7 en CDA. Het college wordt samengesteld uit drie parttime wethouders: de heer Heintjes (VLO), de heer Van Puffelen (PvdA) en de heer Van de Ree (VVD). Verder is er een akkoord over een raadsprogramma waarbij alle partijen hun bijdrage hebben kunnen leveren.

Het raadsprogramma beschrijft de hoofdlijnen van het beleid voor de komende raadsperiode. Op basis van dit raadsprogramma wordt het collegewerkprogramma samengesteld. Hierin staan de hoofdlijnen van het raadsprogramma verder uitgewerkt in concrete actiepunten. Ook bij de samenstelling van het collegewerkprogramma hebben alle partijen de gelegenheid om hun inbreng te leveren.

Uit het raadsprogramma komt naar voren dat de nieuwe coalitie het van groot belang vindt dat aan burgerbetrokkenheid blijvend inhoud wordt gegeven en dan vooral bij de start van nieuwe ontwikkelingen.

Verder is de coalitie van mening dat de vastgestelde toekomstvisie Oostflakkee verder moet worden uitgewerkt, waarbij een duurzame ontwikkeling van recreatie en toerisme een speerpunt vormt. Eilandelijke samenwerking hierbij is onontbeerlijk.

Raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering op donderdag 8 april 2010 worden de wethouders gekozen en geïnstalleerd. Verder wordt het raadsprogramma besproken. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering in het gemeentehuis bij te wonen. Aanvang is om 19:30 uur.