Contra-expertise Materieelspreidingsplan Brandweervoertuigen

Foto

De gemeenten van de regio Rotterdam-Rijnmond hebben aan alle gemeenschappelijke regelingen een bezuinigingstaakstelling van 5% opgelegd. Ook aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De directie van de veiligheidsregio heeft verschillende voorstellen geformuleerd en vastgelegd in de notitie 'Bezuinigingen, ombuigingen en investeringen' d.d. 30 maart 2010. De voorstellen zijn door het Algemeen Bestuur overgenomen en worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

De Ondernemingsraad van de veiligheidsregio is in de gelegenheid gesteld om zowel advies als instemming te verlenen op de plannen. Om te kunnen vaststellen dat de plannen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het huidige basiszorgniveau en dat zij geen gevaar opleveren voor de veiligheid van zowel de burgers als het eigen personeel heeft de Ondernemingsraad Oranjewoud/Save berekeningen van het dekkingsplan laten uitvoeren en opstellen.

Tijdens de contra-expertise bleek dat de snelheden die de veiligheidsregio nu gebruikt voor de dekkingsplan berekeningen leiden tot conclusies die significant afwijken van eerder onderzoek en ervaringen. Vanwege het belang van dit onderwerp hebben hierop een aanvullende analyse uitgevoerd (zie bijlage 1). De conclusie daaruit luidt dat we de aan ons door de regio aangeleverde snelheden met 33% hebben moeten verlagen om tot meer realistische rijtijden en realistische analyses te komen.

Enkele punten uit de contra-expertise aangaande Goeree-Overflakkee:

Tankautospuiten
De dekkingspercentages in de huidige situatie zijn berekend en de conclusie die daaruit volgt is dat er in vrijwel alle gemeenten sprake is van een zekere mate van overschrijding van de aanbevolen opkomsttijden, maar dat de situatie in alle gemeenten 'goed', 'voldoende' of 'bestuurlijk verantwoord' is.

Redvoertuigen (Hoogwerkers/Ladderwagens)
Het redvoertuig van Spijkenisse ontleent zijn belang niet primair aan de hoge inzetfrequentie, maar aan het ontbreken van een alternatief in een groot achterland (Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee). Gegeven de overwegingen van het bieden van een blusplatform, het werken op hoogte, het bieden van een redweg/vluchtweg voor brandweerlieden etcetera verdient het ook conform het beleid van andere regio's aanbeveling om redvoertuigen in de regio te spreiden:
- in dat verband is de plaatsing van een redvoertuig in Hellevoetsluis een goede ontwikkeling
- in dat verband zou ook de plaatsing van een redvoertuig op Goeree-Overflakkee kunnen worden overwogen, hoewel de inzetfrequentie daar wel laag is (locatie reservevoertuig?).

Hulpverleningsvoertuigen
De totale dekkingssituatie van HV's uit het Materieelspreidingsplan vermindert met enkele minuten, maar is nog steeds voldoende
- de langere opkomsttijden verminderen door de plaatsing van een extra HV op Goeree-Overflakkee. Het is daarbij niet van groot belang of de HV in Dirksland of in Middelharnis wordt gestationeerd. (huidige locaties Goedereede en Dirksland)

Waterongevallenvoertuigen
De huidige dekkingssituatie is als 'verantwoord' te omschrijven. In 81% van de gevallen wordt de aanbevolen opkomsttijd gehaald. De doelstelling is 90%. Het aantal gevallen met een overschrijding bedraagt plm. 10 per jaar. Deze gevallen bevinden zich voor een belangrijk deel op en verspreid over Goeree-Overflakkee. Het is om organisatorische en kosten-effectiviteit redenen moeilijk om hier een oplossing voor te vinden. Mogelijke situatie: duikteam handhaven in Hellevoetsluis in plaats van in Brielle: dit mede om de langere opkomsttijden op Goeree-Overflakkee te verminderen duikteam handhaven op de Mijnsherenlaan in plaats van Capelle aan den IJssel. Dit omdat dit team nu de meeste gevallen in z'n dekkingsgebied heeft, de verdeling noord/zuid in Rotterdam en ook omdat dit team voor een deel in de dekking van Goeree-Overflakkee voorziet.

Op dinsdag 14 december 2010 zijn de resultaten van de contra-expertise in aanwezigheid van de OR gepresenteerd aan de leden van de directie van de VRR. Één dag later zijn de rapportages door de voorzitter van de OR aangeboden aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de VRR, de heer Aboutaleb. Bij de rapportages zat een aanbiedingsbrief van de OR waarin de heer Aboutaleb wordt gevraagd deze rapportages te delen met zijn collega burgemeesters van de aan de VRR deelnemende gemeenten.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina