Dirksland neemt deel aan Benchmark Publiekszaken

Dit jaar doet de gemeente Dirksland, net als vorig jaar, weer mee aan de Benchmark Publiekszaken, een klanttevredenheidsonderzoek naar de dienstverlening door de gemeente. De Benchmark Publiekszaken is een hulpmiddel voor gemeenten om de prestaties van de ‘afdeling publiekszaken' in kaart te brengen en deze, zo nodig, te verbeteren na de vergelijking met de prestaties van andere gemeenten.

Dit klanttevredenheidsonderzoek geeft burgers en gemeenten inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening. Uiteindelijk gaat het erom dat burgers tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente. Die tevredenheid wordt bepaald door het soort dienst dat wordt geleverd, zoals bouwvergunning, paspoort, uitkering etc.  en de manier waarop die dienst wordt verleend. Dit laatste heeft met name te maken met de organisatie, zoals werkprocessen, balie, internet, telefoon, wachttijden etc.

Het onderzoek richt zich op drie onderdelen, namelijk op:

  • Baliedienstverlening
  • Telefonische dienstverlening
  • Digitale dienstverlening

Het kan dus zijn, dat u als inwoner of klant van de gemeente Dirksland, benaderd wordt voor deelname aan het onderzoek voor een of meerdere van de hierboven genoemde onderdelen.

In de periode van 7 tot 25 maart 2011 worden de bezoekers aan de gemeentelijke balie benaderd.

In de periode van 21 maart tot 15 april 2011 worden burgers/klanten die het afgelopen jaar telefonisch contact met een medewerker van de gemeente hebben gehad, benaderd met vragen over dit contact. En tot slot kunnen burgers/klanten die het afgelopen jaar via de digitale weg contact hebben gehad met de gemeente in de periode van 21 maart tot 7 april 2011 benaderd worden over het betreffende contact.

Wij hopen op een ieders medewerking voor deelname aan het onderzoek. Alleen dan kunnen wij de dienstverlening aanpassen op de wensen/behoeften van onze burgers en klanten.