Dode vissen door illegale lozing van xtc-afval

Foto

Maandag 22 juni 2015 trof het waterschap Hollandse Delta dode vissen aan in de sloten langs de Veenweg in Ooltgensplaat. Deze zijn direct opgeruimd. Oorzaak van de dode vissen was een illegale lozing van xtc-afval de week ervoor. Hoewel het illegale afvalmateriaal direct is opgeruimd, bleken de vaten gelekt te hebben en zijn er honderden liters van het afval geloosd op de grond. Dit is de bodem ingestroomd. Na regen is het afval ook in de aangrenzende sloten gestroomd.

Veenweg afgesloten
Het waterschap heeft de dode vissen maandagavond direct laten opruimen en de sloten afgedamd, zodat het vuile water niet verder kan stromen. Door het omhoog zetten van een stuw kan het vieze water ook niet het nabijgelegen natuurgebied bereiken. Omdat het XTC-afval dampen afgeeft die prikkelende luchtwegen kunnen veroorzaken is de Veenweg afgesloten.

Gezien de beregeningsvraag in het gebied is ook direct gekeken naar de mogelijke gevolgen voor de wateraanvoer. Omdat het gaat om een wegsloot heeft het afdammen geen gevolgen voor de wateraanvoer in het gebied.