Duurzame glastuinbouw in Kaag en Braassem en Oostflakkee

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag 24 november 2009 nog geen ruimtelijk besluit genomen over een nieuwe duurzame glaslocatie in Kaag en Braassem en Oostflakkee. Er wordt voor beide locaties eerst een inrichtingsplan en businesscase opgesteld. Deze onderzoeken moeten aantonen of duurzame glastuinbouw op beide locaties landschappelijk uitvoerbaar en financieel haalbaar is.

Voor het opstellen van het inrichtingsplan en de businesscase wordt gerekend met 90 hectare voor Kaag en Braassem en 200 tot 250 hectare voor Oostflakkee. Daarnaast wordt gekeken welke ruimte beschikbaar is in de bestaande Greenports. Ook de resultaten van de commissie Nijkamp, die de ontwikkeling van de Greenports in Nederland onderzoekt, worden in de besluitvorming meegenomen.

"De Greenports zijn één van de belangrijkste dragers van de Zuid-Hollandse economie. Zonder voldoende teeltareaal is er een risico dat die Greenports op den duur niet meer levensvatbaar zijn", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Asje van Dijk. "Ik ken de weerstand in de gemeenten tegen nieuwe kassen. Vanuit provinciaal en nationaal belang is er meer ruimte nodig voor glastuinbouw. Dit belangrijke dossier vraagt daarom om een zorgvuldig besluit. Daarom stellen we eerst een inrichtingsplan en een businesscase voor beide locaties op."

Kaag en Braassem
In Kaag en Braassem wordt het onderzoek naar de nieuwe glaslocatie gecombineerd met de herstructurering van het bestaande kassengebied aan de Floraweg-Geestweg. Het uitgangspunt is dat er niet meer glas mag bijkomen dan er in het Groene Hart wordt gesaneerd. Uit het onderzoek ‘Compensatielocaties duurzame glastuinbouw in Zuid-Holland' blijkt dat de Veenderpolder de meest geschikte locatie is. Deze polder is geschikt vanwege de bestaande ontsluiting via de A4, de nabijheid van de veilingen van Rijnsburg en Aalsmeer en de levering van warmte aan de nieuwe woonlocatie Braassemerland.

Oostflakkee
Kijkend naar de eisen van duurzaamheid en de gewenste investeringen op het gebied van infrastructuur, water en landschappelijke kwaliteit, is het noodzakelijk dat een nieuwe glaslocatie een substantiële omvang heeft. Uitgangspunt voor de locatie in Oostflakkee is daarom 200 tot 250 hectare. Nieuwe glastuinbouw in Oostflakkee met hoofdzakelijk groenteteelt ligt dicht bij de handelsbedrijven in Barendrecht en biedt goede samenwerkingsmogelijkheden met de Greenport Westland-Oostland. Door het ontwikkelen van een satellietlocatie bij Oude Tonge in Oostflakkee wordt er ruimte geboden aan de groeibehoefte van grote groentetelers in het Westland.

Behoud Greenports van nationaal belang
De Greenports Westland-Oostland, Bollenstreek en Boskoop (plus een deel van de Greenport Aalsmeer) behoren samen met de Rotterdamse haven en Den Haag als internationale stad van recht en vrede, tot de economische pijlers van de provincie. Door hun voorsprong op het gebied van kennis en innovatie zijn de Greenports hoogwaardige economische clusters die op wereldschaal hoog aanzien genieten. De toegevoegde waarde (economische waarde van productie, verwerking, toelevering en distributie) van de Zuid-Hollandse Greenports bedroeg in 2007 ruim drie miljard euro.

Het aantal hectares glastuinbouw in Zuid-Holland is sinds 2002 teruggelopen van 5800 hectare naar 5350 hectare. Zonder compensatie zal door sanering, herstructurering, woningbouw en landschapsontwikkeling dit aantal teruglopen naar circa 5000 hectare in 2011. De provincie zoekt naar locaties om deze terugloop te keren en de werkgelegenheid die de Greenports bieden, te kunnen vasthouden.

Meer informatie over de compensatiegebieden glastuinbouw is te vinden op www.zuid-holland.nl/glastuinbouw.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van...

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina