Een veilige leefbare Delta

Water krijgt een prominentere rol bij de inrichting van Nederland. Dit blijkt uit het eerste Nationaal Waterplan van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat.

Het Nationaal Waterplan beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten. Het plan bevat een eerste uitwerking van het advies van de Deltacommissie. Het kabinet stelt in 2009 een Deltawet op en in samenhang daarmee een Deltaprogramma en bijbehorende financiering.

Werken aan een veilige delta
Het vergroten van de waterveiligheid blijft prioriteit. Dit gebeurt op drie manieren: preventie, ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. Zo worden de dijken verder versterkt en worden er in 2011 nieuwe veiligheidsnormen voor de dijken geïntroduceerd. Provincies en waterschappen maken kaarten waarop is aangegeven waar risico's zijn voor een overstroming. Hier kan rekening mee gehouden worden bij het bouwen van woningen, bedrijven en kwetsbare infrastructuur. En om beter voorbereid te zijn op een overstroming wordt er minimaal elke vier jaar een oefening georganiseerd.

De kust moet op een natuurlijke manier gaan meegroeien met de stijging van de zeespiegel door extra zand aan te brengen. De rivierverruimingsprojecten Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken worden met kracht voortgezet. Ook worden  de voorbereidingen getroffen voor eventuele aanvullende maatregelen voor een grotere rivierafvoer als gevolg van klimaatverandering. Er wordt geëxperimenteerd met robuuste Deltadijken.

Ruimte voor ontwikkeling
In het Nationaal Waterplan wordt zoveel mogelijk gekozen voor het bieden van kansen voor ontwikkeling. Door het Markermeer en de Veluwerandmeren los te koppelen van het IJsselmeer, ontstaan kansen voor natuur en voor wonen en recreatie in het buitendijks gebied. Buitendijkse bebouwing wordt, naast de bestaande uitbreiding in Amsterdam, ook mogelijk in de gemeenten Almere en Lelystad. Bij de versterking van de Afsluitdijk wordt gekozen voor het combineren van functies zoals het opwekken van energie. Door in de Zuidwestelijk Delta een begin te maken met de invoering van getijdendynamiek, wordt de plaag van blauwalgen in het Volkerak-Zoommeer bestreden. Dit biedt kansen voor recreatie en visserij. Voor de Brouwersdam wordt de winning van getijdenenergie mogelijk gemaakt.

Ruimte voor windenergie op de Noordzee
In het Nationaal Waterplan worden twee gebieden aangewezen voor grootschalige windenergie op zee (voor de kust van Borssele en IJmuiden). Ook worden twee zoekgebieden benoemd dichter bij de kust, waarbinnen eind 2009 nog eens een aantal windgebieden moeten worden aangewezen (Hoek van Holland en Texel). Op deze manier wordt er gewerkt aan het behalen van de doelstelling van dit kabinet: 6000 MW aan windenergie in 2020. Natuurlijk blijft er ruimte voor andere activiteiten op de Noordzee zoals visserij of natuurbescherming. En wordt er voldoende ruimte gereserveerd om tot in de verre toekomst zandsuppleties uit de voeren voor bescherming van de Nederlandse kust tegen overstromingen.

Duurzame zoetwatervoorziening
Nederland heeft een uitstekende zoetwatervoorziening, maar dit is op termijn niet meer vanzelfsprekend. Aan de ene kant dringt zout water in Nederland op vanuit een hoger wordende zee. Aan de andere kant is er tijdens periodes van droogte te weinig zoet water. Om hierop voorbereid te zijn moet de zoetwatervoorraad van het IJsselmeergebied vergroot worden door het peil te verhogen.

Het kabinet gaat zoeken naar oplossingen waarna uiterlijk in 2015 een besluit genomen wordt over de landelijke zoetwatervoorziening voor de lange termijn, inclusief de mate en tempo van peilverhoging die in het IJsselmeer nodig is.

Nederland werkt wereldwijd met water
Staatssecretaris Huizinga wil dat Nederland actief samenwerkt met landen in laaggelegen delta's bij het beschermen tegen overstromingen en de zorg voor voldoende en schoon water. Klimaatadaptatie en het bijdragen aan het bereiken van de millenniumdoelstellingen staan hierbij centraal. Het kabinet richt zijn aandacht op verschillende delta´s en gaat hiermee langjarige overeenkomsten tot samenwerking aan.

Maatregelen voor schoon water
Voor de verdere verbetering van de waterkwaliteit zijn voor het eerst stroomgebiedbeheersplannen voor de Eems, Rijn, Maas en Schelde opgesteld. In nauwe samenwerking tussen alle overheden in Nederland en de landen in de vier stroomgebieden is per water nauwkeurig aangegeven welke doelstellingen er gelden. Daarnaast is per gebied afgesproken wie welke maatregelen wanneer gaat nemen. In de komende zes jaar worden tal van maatregelen genomen zoals het verwijderen van vervuild baggerslib, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het herstellen van beken en de aanleg van 630 vispassages om de visstand te herstellen.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Genieten van tulpen op Goeree-Overflakkee

De bloeiperiode van tulpen op Goeree-Overflakkee is in volle gang en dat trekt veel bekijks. Veel mensen blijven keurig op afstand, echter gebeurt het ook dat mensen in het veld lopen of...

Auto op andere auto na botsing

Sommelsdijk - De laagstaande zon verblindde zaterdagmiddag 13 april 2019 een automobilist dusdanig dat hij een auto over het hoofd zag, aldus de politie. De bestuurder kon een botsing niet...

Motorrijder overleden bij ongeval Oude-Tonge

Op de Oudelandsedijk nabij Oude-Tonge heeft vrijdagmiddag 12 april 2019 een ongeval plaatsgevonden tussen een motor en een personenauto. De 73-jarige motorrijder uit Oosterland is hierbij...

Expeditie Haringvliet 2019 gaat door met andere vaardienst

Vanaf zaterdag 1 juni 2019 is er weer een vaarverbinding over het Haringvliet. In de maanden juni en september 2019 varen de pontjes (Linquenda II en de Hoeksche Vaart) op het Haringvliet...

Onkruidbestrijding op verharding weer van start

Nu de buitentemperatuur stijgt en alles langzaam groen kleurt, schiet ook het onkruid weer uit de grond. De gemeente Goeree-Overflakkee start in week 2 van april 2019 met de bestrijding van...

Twee doden bij ongeval N57 Ouddorpse Haven

Op de N57 nabij de Ouddorpse haven heeft donderdagmiddag 4 april 2019 een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen en een personenauto zijn omstreeks 17:10 uur op elkaar gebotst. De...

Geen betaald parkeren meer op Brouwersdam en Grevelingendam

Al jaren is het tussen 1 april en 31 oktober betaald parkeren op de Grevelingendam en Brouwersdam. Er is goed nieuws voor recreanten. Het betaald parkeren is vervallen. Vanaf 1 april 2019...

Scooterrijder gewond na botsing met slagboom

Vrijdagmiddag 29 maart 2019 is een scooterrijder gewond geraakt nabij de Haringvlietsluizen. De scooterrijder reed door nog onbekende oorzaak tegen een slagboom...

Kleine brand snel onder controle op Hernesseroord

Brandweerlieden moesten donderdag 28 maart 2019 naar Hernesseroord in Middelharnis voor een brand. Een dagbestedingslocatie stond vol met rook maar iedereen stond veilig buiten. Er bleek...

800 liter zwerfafval geraapt bij schoonmaakactie Ouddorp Duin

Tijdens de schoonmaakactie van Ouddorp Duin in het kader van de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart 2019 is er in twee uur tijd maar liefst 800 liter zwerfafval geraapt in de...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina