Einde zwemwaterseizoen en overdracht taken

Het zwemwaterseizoen 2012 eindigt op 1 oktober. Dit betekent dat de provincie en de waterschappen de ruim 100 zwemwaterlocaties in Zuid-Holland niet meer controleren op veiligheid, hygiëne en waterkwaliteit. Alle maatregelen zijn met ingang van 1 oktober ingetrokken, met uitzondering van het gedeeltelijke zwemverbod voor de Noordzee bij Monster - Ter Heijde.

Het gedeeltelijke zwemverbod bij Monster - Ter Heijde blijft vanwege de sterke stroming van kracht. Het verbod betreft de kuststrook vanaf 400 meter ten zuiden van de strandslag Schelpenpad tot aan 400 meter ten noorden van de strandslag Watertoren.

Geen actuele informatie meer
De borden met zwemwaterinformatie bij de locaties in natuurwater worden verwijderd. Verder bevat de provinciale website geen actuele informatie meer over de zwemwaterkwaliteit van het zwemwater (natuurwater).

Omgevingsdienst Midden-Holland
Met ingang van 1 oktober 2012 draagt de provincie de naleving en handhaven van de voorschriften van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden en badinrichtingen (Whvbz) over aan de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). De ODMH voert deze werkzaamheden uit voor het gehele grondgebied van de provincie Zuid-Holland. De informatievoorziening via internet vindt vanaf 1 mei 2013 dan ook op een andere manier plaats. In het voorjaar van 2013 informeert de ODMH over de wijze van handhaven en toezichthouden bij de zweminrichtingen en de officiële zwemwaterlocaties (in natuurwater).