Extra investeren in kwaliteit leefomgeving Zuid-Hollanders

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maakt in zijn Begroting 2012 de keuze voor extra investeringen in de kwaliteit van de woon-, werk-, en leefomgeving van zijn inwoners.

In lijn met het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 'Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte', brengt het college een focus aan op de provinciale kerntaken Ruimte, Economie, Verkeer en vervoer, Landschap en Bestuur. Daarnaast blijft GS inzetten op toegankelijke jeugdzorg. De Begroting 2012 geeft ook een doorkijk naar 2015.

Extra investeringen zijn alleen mogelijk door te bezuinigen. Allereerst binnen de eigen organisatie. De komende jaren wordt structureel 20 miljoen euro bespaard op organisatiekosten, inclusief externe inhuur. Taken die niet tot het kerntakenpakket van de provincie behoren, worden afgebouwd of overgedragen. Dit betekent dus dat de komende jaren verschillende subsidies worden stopgezet of afgebouwd. Door het subsidie-instrument anders in te zetten, willen GS deze collegeperiode hierop minstens 12,5 miljoen euro bezuinigen. Hierdoor ontstaat weer extra financiële ruimte die kan worden ingezet op de kerntaken.

Focus en extra investeringen
Ruimte is schaars in Zuid-Holland. De provincie zal nadrukkelijker haar bevoegdheden en instrumenten inzetten om de ruimte optimaal te verdelen. Ruimtelijke kwaliteit is daarbij het uitgangspunt. GS willen het landelijk gebied open houden en bouwen voor leegstand voorkomen. Gemeentelijke plannen voor woningbouw, bedrijventerreinen en kantoorlocaties worden daarom kritisch bekeken. Herstructurering en intensiever gebruik van bedrijventerreinen en versterking van regionaal-economische clusters (ondermeer Greenports en Bioscience) krijgen prioriteit.

De Randstad is de economische motor van Nederland. Goede verbindingen over de weg, het water en het openbaar zijn daarbij van belang. Voor infrastructuur wordt 200 miljoen euro extra uitgetrokken. Begin 2012 is de precieze invulling hiervoor bekend. Daarnaast is 100 miljoen euro beschikbaar voor de Rijnlandroute, 35 miljoen euro voor nieuwe fietspaden en 24 miljoen euro extra voor beheer en onderhoud.

Het kabinet wil fors bezuinigen op aankoop inrichting en beheer van natuur- en recreatiegebieden. Juist in Zuid-Holland is er een tekort aan recreatieve groengebieden. Het college kiest daarom voor recreatief groen in de stedelijke omgeving en zoekt een goede balans tussen nieuw groen en beheer. Recreatieve groengebieden zijn essentieel voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Het college zal hier de komende jaren 100 miljoen euro extra in investeren.

Het college streeft naar een efficiënt en effectief openbaar bestuur met een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en middelen tussen rijk, provincies en gemeenten. GS kiezen voor een open en transparante bestuursstijl gebaseerd op vertrouwen. Het college steunt vrijwillige samenwerking en het samengaan van gemeenten, zeker wanneer daar draagvlak voor is bij de bevolking. Het kabinet wil de jeugdzorgtaken van provincies decentraliseren naar gemeenten. Tot het moment van overdracht blijft de provincie haar wettelijke taak minimaal op het huidige niveau uitvoeren, met oog voor een goede kwaliteit en toegankelijkheid.

Definitieve vaststelling PS
Op 28 september 2011 heeft Rogier van der Sande, gedeputeerde financiën, de Begroting 2012 aangeboden aan de heer Stoop, de plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten. PS zullen op 9 november 2011 de begroting behandelen en definitief vaststellen. Na besluitvorming in PS zal een transparante en toegankelijke digitale begroting via de provinciale website worden ontsloten.

De "Concept Begroting 2012" en de "Nota bezuinigen op subsidies" zijn te raadplegen op de website www.zuid-holland.nl

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Paasshow en consumentenbeurs in Middelharnis

Traditiegetrouw pakken Automotions Knöps en Tieleman Keukens ook dit jaar in de moderne showrooms uit met een sprankelende keuken- en autoshow in combinatie met een sfeervolle...

Genieten van tulpen op Goeree-Overflakkee

De bloeiperiode van tulpen op Goeree-Overflakkee is in volle gang en dat trekt veel bekijks. Veel mensen blijven keurig op afstand, echter gebeurt het ook dat mensen in het veld lopen of...

Auto op andere auto na botsing

Sommelsdijk - De laagstaande zon verblindde zaterdagmiddag 13 april 2019 een automobilist dusdanig dat hij een auto over het hoofd zag, aldus de politie. De bestuurder kon een botsing niet...

Motorrijder overleden bij ongeval Oude-Tonge

Op de Oudelandsedijk nabij Oude-Tonge heeft vrijdagmiddag 12 april 2019 een ongeval plaatsgevonden tussen een motor en een personenauto. De 73-jarige motorrijder uit Oosterland is hierbij...

Expeditie Haringvliet 2019 gaat door met andere vaardienst

Vanaf zaterdag 1 juni 2019 is er weer een vaarverbinding over het Haringvliet. In de maanden juni en september 2019 varen de pontjes (Linquenda II en de Hoeksche Vaart) op het Haringvliet...

Onkruidbestrijding op verharding weer van start

Nu de buitentemperatuur stijgt en alles langzaam groen kleurt, schiet ook het onkruid weer uit de grond. De gemeente Goeree-Overflakkee start in week 2 van april 2019 met de bestrijding van...

Twee doden bij ongeval N57 Ouddorpse Haven

Op de N57 nabij de Ouddorpse haven heeft donderdagmiddag 4 april 2019 een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen en een personenauto zijn omstreeks 17:10 uur op elkaar gebotst. De...

Geen betaald parkeren meer op Brouwersdam en Grevelingendam

Al jaren is het tussen 1 april en 31 oktober betaald parkeren op de Grevelingendam en Brouwersdam. Er is goed nieuws voor recreanten. Het betaald parkeren is vervallen. Vanaf 1 april 2019...

Scooterrijder gewond na botsing met slagboom

Vrijdagmiddag 29 maart 2019 is een scooterrijder gewond geraakt nabij de Haringvlietsluizen. De scooterrijder reed door nog onbekende oorzaak tegen een slagboom...

Kleine brand snel onder controle op Hernesseroord

Brandweerlieden moesten donderdag 28 maart 2019 naar Hernesseroord in Middelharnis voor een brand. Een dagbestedingslocatie stond vol met rook maar iedereen stond veilig buiten. Er bleek...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina