Geen schenking maar creatieve oplossing van gemeente

logo_goeree-overflakkeeNadat op vrijdag 18 oktober 2013 een artikel is verschenen in het Binnenlands Bestuur over een schenking van 450.000 euro door de gemeente Goeree-Overflakkee aan de gemeente Rotterdam, is enige onduidelijkheid ontstaan.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft geen geld geschonken aan de gemeente Rotterdam, maar heeft - op advies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - besloten om met het teveel ontvangen geld voor volwasseneneducatie de 'nadeelgemeente' Rotterdam te helpen. Het gaat hierbij dus om rijksmiddelen, het is geenszins gemeentegeld. 

Ieder jaar ontvangen gemeenten geld op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Deze zogenoemde doeluitkering is alleen bedoeld om te besteden aan volwasseneneducatie. Gemeenten moeten jaarlijks verantwoording afleggen over hoe de ontvangen gelden in dat betreffende jaar zijn besteed. Door onder meer een onduidelijke vraagstelling in het verantwoordingsformulier, hebben gemeenten foutieve informatie aangeleverd bij het ministerie, waardoor het budget verkeerd is verdeeld onder de gemeenten. Hierdoor is een situatie ontstaan, waarbij sommige gemeenten voor 2013 teveel geld hebben ontvangen (voordeelgemeenten) en andere gemeenten te weinig geld hebben ontvangen (nadeelgemeenten).

Advies ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bij beantwoording van vragen vanuit de Kamer over het volwassenenonderwijs heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesteld dat een herverdeling van het budget voor educatie 2013 over gemeenten niet aan de orde is. Het is juridisch niet mogelijk om het budget, waarvoor gemeenten al contractuele verplichtingen zijn aangegaan met ROC's, terug te vorderen en onder gemeenten te herverdelen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap adviseerde de gemeente Goeree-Overflakkee dan ook om het geld, dat niet werd ingezet voor volwasseneneducatie binnen de eigen gemeente, te gebruiken om voor een andere gemeente, die te weinig geld heeft ontvangen, volwasseneneducatie in te kopen.

Besteding budget
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft in totaal 856.076 euro ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit budget is vele malen hoger dan de vier voormalige gemeenten op Goeree-Overflakkee gezamenlijk ontvingen. Het ontvangen bedrag mag alleen worden ingezet voor de inkoop van volwasseneneducatie voor inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het budget is als het ware ‘geoormerkt'.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft van het totaal ontvangen bedrag voor 183.600 euro volwasseneducatie ingekocht bij het Albeda College in Rotterdam. Daarnaast mag een gemeente 25% van het totale budget reserveren voor 2014, om ervoor te zorgen dat ook in het daarop volgende jaar voldoende budget beschikbaar is voor volwasseneneducatie. Daar heeft de gemeente Goeree-Overflakkee gebruik van gemaakt. Het restantbedrag (ruim 450.000 euro) kon de gemeente Goeree-Overflakkee terugstorten aan het Rijk of gebruiken om een gemeente, die te weinig budget heeft ontvangen, te helpen door volwasseneneducatie voor die gemeente in te kopen. Gemeente Goeree-Overflakkee heeft voor de laatste optie gekozen. Er is dus geen sprake van een schenking, maar van een creatieve en elegante oplossing om de gemeente Rotterdam, die als nadeelgemeente naar voren is gekomen, te helpen. Gemeente Goeree-Overflakkee fungeert in zekere zin slechts als doorgeefluik

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van...

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina