Geen steun voor motie VKGO

Bij monde van raadslid Johan de Vos diende de lokale partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO) donderdag 7 februari 2013 de eerste motie in bij de gemeente Goeree-Overflakkee. De strekking van de motie was om actief inbraakpreventie én het Politiekeurmerk Veilig Wonen onder de aandacht te brengen van inwoners en woningbouwverenigingen.

Tevens vindt de VKGO het van belang dat de inwoners zich ervan bewust zijn dat ze zelf ook aan preventie kunnen doen. "Een folder met preventietips zou hiervoor een mogelijkheid zijn", stond in de motie te lezen. De Vos kreeg geen steun voor de motie.

Tijdens het daaropvolgend debat bleek dat de meerderheid van de partijen inbraakpreventie geen taak te vinden voor de gemeente. Men vond de motie wel sympathiek.

VKGO vindt dat veiligheid voor een groot gedeelte de leefbaarheid bepaalt. "Jammer dat de motie het niet haalde. Onze buurtgemeenten in Zeeland hebben de inbraakpreventie wel als medeverantwoordelijkheid voor de gemeente opgenomen en wijzen inwoners op betere preventie tegen woninginbraken", aldus De Vos.