Gemeente zoekt oplossing voor herstel Fort Ooltgensplaat

De gemeente Goeree-Overflakkee wil een eind maken aan de verpaupering van fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. In de binnenring en aan de voet van het fort staan nu tientallen kleine vakantiehuisjes en stacaravans, die vaak permanent worden bewoond. In opdracht van de gemeente heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het Ministerie van Economische Zaken een eindrapport samengesteld. Hierin geeft DLG een duidelijk beeld van de consequenties van mogelijke scenario's.

Bovendien adviseert DLG de gemeente welke van deze beleidslijnen zij het beste kan kiezen.

Door slecht beheer is het open terrein van het fort erg achteruitgegaan. Het gevolg was dat de bewoners ook weinig meer hebben geïnvesteerd in hun percelen met woonruimte. De gemeente denkt nu aan een wijziging van het bestemmingsplan om de cultuurhistorische waarde van het fort te vergroten en het fort weer exploitabel te maken. Tijdens een informatieavond over de voorgenomen plannen van de gemeente heeft DLG de betrokken bewoners uitgelegd welke mogelijkheden er voor hen zijn. Hierna heeft DLG in persoonlijke gesprekken gevraagd wat hun wensen zijn.

Uit de gesprekken bleek dat veel bewoners blij zijn als er daadwerkelijk wat gaat gebeuren. Ongeveer de helft wil er graag blijven wonen. Zij zijn dan ook bereid mee te denken aan en te helpen bij een gemeenschappelijk beheer en herstel van het fort.

In gesprek
Volgens DLG krijgt de gemeente met haar voorgenomen bestemmingsplanwijziging de kans het proces van doorgaande verpaupering te stoppen of zelfs te keren. Een van de geadviseerde scenario's is dat de gemeente in samenwerking met een marktpartij een nieuw plan voor het fort ontwikkelt. Het andere geadviseerde scenario gaat er zelfs van uit dat de gemeente de nieuwe (tijdelijke) eigenaar van het fort wordt. In ieder geval zullen de gemeente en eigenaren/belanghebbenden het gesprek met elkaar moeten aangaan om tot een oplossing te komen.

Bianca de Vlieger van de vakgroep Ruimtelijk Ontwerp van DLG heeft samen met haar collega's Oswald Lagendijk en Leen van der Sar de interviews afgenomen. "De gemeente heeft DLG voor dit onderzoek gevraagd omdat wij bestuurlijk onafhankelijk zijn en een geheel onafhankelijk advies konden geven. We waren trouwens al in gesprek met de gemeente over de cultuurhistorische waarde van het fort, dat een belangrijk stuk erfgoed is. Zij wilde die beleidslijn nader uitwerken. De onafhankelijkheid is een duidelijke meerwaarde van DLG. Belangrijk is hier ook dat DLG dicht bij de burgers staat. We gaan altijd in gesprek. We zijn gewend keukentafelgesprekken te doen bij landinrichting en natuurontwikkeling."

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina