Grootste burgerwindpark van Nederland krijgt subsidie

De SDE+-subsidie voor het windpark Krammer is toegekend. Windpark Krammer is volgens initiatiefnemers Deltawind en Zeeuwind, beiden burgercoöperaties, het grootste burgerinitiatief van Nederland. Met een vermogen van meer dan 100 MW levert het een belangrijke bijdrage aan de provinciale winddoelstellingen.

Windpark Krammer is gepland op de Krammersluizen, die Tholen verbinden met Goeree-Overflakkee. Als enige Zeeuwse locatie staat het gebied in de Rijksstructuurvisie Wind op Land, wat praktisch betekent dat het het enige Zeeuwse windpark van meer dan 100 MW zal worden. De bouw zal beginnen in 2016. In verband met het vogelbroedseizoen en het stormseizoen wordt in twee jaar gebouwd, zodat de verwachting is dat het park in 2018 volledig operationeel kan zijn.

Zeeland heeft met het rijk afgesproken in 2020 570,5 MW aan windenergie binnen de provinciegrenzen te hebben, en het windpark Krammer levert daaraan een belangrijke bijdrage.

Zeeuwind is een windcoöperatie voor inwoners van Zeeland, Deltawind voor inwoners van Goeree-Overflakkee. De leden van beide verenigingen investeren in het windpark in de vorm van een lening aan de coöperaties. Vanuit de opbrengst van het windpark wordt die lening terugbetaald met rente, en wordt geïnvesteerd in andere duurzame energieprojecten of in maatschappelijke projecten in de regio.